ДЕРЖАВНІ ТА КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Економічний факультет

Код спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна-програма: державні та корпоративні фінанси
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 20 місць

Державне замовлення:  немає
Вартість навчання за контрактом – 8600 грн/семестр

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Географія або іноземна мова

Розрахувати конкурсний бал>>

Причини обрати освітньо-професійну програму «Державні та корпоративні фінанси» в НаУОА:

 • отримаєте якісні освітні послуги в галузі державних та корпоративних фінансів в, організації банківської та страхової справи та інших складових фінансового ринку;
 • досконало вивчите англійську мову за адаптованими до вимог обраної спеціальності програмами, що створить для Вас неабиякі конкурентні переваги на ринку праці;
 • навчитеся працювати в команді та розв’язувати складні задачі в умовах неповної інформації та суперечливих вимог;
 • опануєте мистецтво самопрезентації та ефективної комунікації з оточенням;
 • поринете у неймовірно цікаве студентське життя.

За спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування» Ви зможеш отримати:

 • ступінь бакалавра фінансів, банківської справи та страхування
 • ступінь магістра фінансів, банківської справи та страхування
 • ступінь доктора філософії з менеджменту або прикладної математики.

Можливості працевлаштування:

Бакалавр у галузі державних та корпоративних фінансів може обіймати  посади провідних спеціалістів та економістів у державних органах територіального та муніципального рівня; провідних спеціалістів та провідних інспекторів фінансових управлінь обласних та районних державних адміністрацій, державних аудиторських служб, державних казначейських служб, податкових інспекцій; фахівців у сфері управління проектами та програмами розвитку територій; менеджерів у консалтинговій, страховій та соціальних сферах; спеціалістів по державним закупівлям; фінансових та інвестиційних аналітиків;  експертів з кредитування та оцінювання фінансових ризиків корпорацій; здійснювати оцінку кредитного та інвестиційного ризику, розробляти та просувати проекти; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Додаткові можливості

 • участь в програмах академічної мобільності та отримання подвійного диплому в одному із європейських вузів;
 • паралельне навчання на іншому факультеті НаУОА з метою здобуття другої вищої освіти;
 • вивчення, окрім англійської, інших іноземних мов за сертифікатними програмами НаУОА;
 • здійснення наукових досліджень та участь у студентських конференціях, конкурсах та брейн-рингах з питань розвитку національної та світової економіки;
 • навчання у Школі молодіжного підприємництва НаУОА щодо започаткування власної справи;
 • поєднання працевлаштування та навчання за індивідуальним графіком після закінчення 3 курсу;
 • заняття улюбленим видом спорту: футболом, тенісом, баскетболом, шейпінгом, волейболом, степ-аеробікою тощо;
 • вдосконалення лідерських здібностей у студентських органах самоврядування та багато іншого.

Перелік та зміст обов’язкових для вивчення навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Англійська мова, Історія УкраїниФілософіяУкраїнська мова (за професійним спрямуванням),  Основи педагогіки та психології, Історія української культури та Острозької академії
цикл професійної підготовки: Англійська мова за професійним спрямуванням, Політекономія, МікроекономікаМакроекономікаІсторія економічних вчень,Вища математика, Математична логіка, Сучасні інформаційні технолгії, Статистика, Економіка підприємстваМенеджментМаркетингГроші і кредитФінансиБухгалтерський облік, Банківська система, Бюджетна системаПодаткова системаФінанси підприємств, Страхування, Економічна діагностика підприємства, Аудит, Міжнародні фінанси, Інвестування та управління проектами, Оцінка фінансового ринку.

Перелік та зміст навчальних дисциплін за вибором студента:

цикл загальної підготовки: Національна безпека України, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Правове регулювання діяльності підприємства, Основи ділового етикету, Театр та театральні студії, Теорія ймовірностей та математична статистика;
цикл професійної підготовки блок 1 : Економіко-математичне моделювання, Міжнародна економіка, Фіскальна політика, Економіка праці та міграційні процеси, Фінанси місцевого самоврядування, Бюджетне планування, Антикризове управління підприємством, Управління підприємством на платформі 1С, Фінансова статистика, Digital- технології обробки даних, Фінансовий контролінг корпорацій, Ризик-менеджмент, Соціальне страхування.

цикл професійної підготовки блок 2: Макроекономічний аналіз,Міжнародна економіка, Фіскальна політика України та зарубіжних країн, Управління якістю, Міжнародний екаунтинг, Big Data для бізнесу, Основи галузевого та конкурентного аналізу, Управління підприємством на платформі 1С, Фінансова статистика, Міжнародні публічні фінанси, Фінанси транснаціональних корпорацій, Ризик-менеджмент, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Вас можуть також зацікавити такі спеціальності: міжнародні фінансидержавні та корпоративні фінансиекономічна кібернетикафінанси, банківська справа та страхуванняоблік і оподаткуванняцифровий маркетинг.

Контактна особа:

Ольга Іванівна Дем’янчук

(098) 425-41-32

olha.demianchuk@oa.edu.ua

Відгуки випускників

Я щиро вдячний долі за те, що свого часу вона поєднала мене з «Острозькою академією». П’ять років стаціонару на економічному факультеті дали мені необхідну базу для дорослого життя та подальшої кар`єри. Але «Острозька академія» дає не лише знання. Цей заклад виховує Людину, всебічно розвиненого громадянина. Мені доводилось бувати в багатьох ЗВО України, проте ні з чим не зрівняну внутрішню ауру, особливий дух, багатовікову велич я відчував лише в нашій академії. Якби час повернувся, і зараз я знову постав перед питанням, де продовжити навчання, мій вибір був би однозначним та таким, як і 15 років тому: тільки «Острозька академія!

Сергій Кондрачук
Голова Здолбунівської районної державної адміністрації
Рік випуску – 2008


Острозька Академія навчила добувати інформацію з будь-яких джерел, самостійності у прийнятті рішень, привила любов до власної історії країни.

Скуратовська Ольга
начальник планово-економічного відділу, ТзОВ “Українські торгівельні мережі”
Рік випуску – 2000


Навчанням в Академії – це найкращі роки. Спогали про дні проведені в ОА – це лише позитивні емоції сповнені тепла.

Оксана Тимошицька
працює у ПАТ Укрсоцбанк Unicredit
Рік випуску – 2009


Вже, чи лише, 6 років пройшло після випуску з Острозької академії, і я з упевненістю можу сказати, що ні на мить не шкодую про свій вибір як університету, так і факультету. Особисто для мене, навчання в ОА – це величезний досвід, початковий професійний і, що важливіше, життєвий, це школа розвитку мене як особистості. Пам’ятаю, скільки було недоспаних ночей і переживань перед парами та сесіями, але саме такі моменти й підготували мене до подальшого розвитку кар’єри. Навчання в академії дало мені величезний поштовх не сидіти на місці, не чекати поки щось зміниться, а навпаки, стимул постійно розвиватися і випробовувати себе. Дякую, моя рідна ОА!

Ірина Павлюковець
консультант, група з надання послуг у сфері ведення обліку, складання бухгалтерської та податкової звітностей, податково-юридичний департамент, ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»
Рік випуску – 2009


Економічна освіта дає можливість працевлаштуватись практично у будь-якій сфері діяльності, залежно від ваших вподобань: чи то на виробничому, сільськогосподарському підприємстві, у банківській системі, у сфері страхування чи в університеті. Ви обираєте те, що вам цікаво. При цьому можете займатись бухгалтерією, інвестиціями, закупівлями, вчителювати або ж започаткувати власну справу. Знання економіки полегшують також управління власними фінансами та фінансами вашої сім’ї. Острозька академія ж, окрім необхідних знань, вчить своїх студентів зберігати в професійній діяльності принципи людяності, чесності, етики та здорового патріотизму. А це саме те, що так необхідно нашому суспільству зараз.

Богдана Гаврилюк
спеціаліст з корпоративної та управлінської звітності в ПАТ «Citybank»
Рік випуску – 2009


Предмети, які викладаються на спеціальності «фінанси і кредит» в Острозькій академії, надають фундаментальні знання з багатьох галузей і виходять далеко за межі середньостатистичної програми вузу. Саме такі ґрунтовні знання дозволяють випускникам швидко знайти престижну роботу у великих компаніях в різних галузях економіки, допомагають досягти успіху як в Україні, так і за кордоном, та не поступаються знанням, здобутим у престижних вузах США.

Іван Стецюк
викладач фінансів у Fox School of Business, Temple University США
Рік випуску – 2004


Відсоток працевлаштованих студентів ОА один з найвищих в Україні, ось це головний критерій якості освіти!

Віталій Ундір
Голова Острозької районної державної адміністрації
Рік випуску – 2004


ВІДГУК ВИПУСКНИКА 2

Юлія Шерон
enior Environmental Manager at Indiana Department of Environmental Management, спеціаліст з фінансів)
Рік випуску – 2010


Для мене Острозька Академія – це рідна Альма Матер, яка відчинила для мене двері в майбутнє. Тут я вивчив англійську завдяки висиокваліфікаованим викладачам та завдяки участі у обмінній канадській програмі. Знання мови мені дали можливість поїхати по обміну на навчання в Німеччині, а пізніше отримати роботу в американській аудиторській компанії Ернсь & Янг, де вся методологія, документація і переписка ведеться на англіській мові. Я жалію лише, що не відвідував факультатив по німецькій, яка мені зараз також дуже б знадобилася, хоча в ОА така можливість була. Я вважаю, що людина повинна все життя вчитися і розвиватися. В Острозькій Академія я навчився швидко опановувати нові для мене дисципліни і знання і цей навик здобутий в Острозькій Академії використовую і в подальшому житті та кар’єрі.

Шафранський Олександр Андрійович
асистент в відділі аудиту, фірма Ерст енд Янг (Ernst&Young), Краків, Польща
Рік випуску – 2012