Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 Право за денною та заочною формами навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

з 14 травня до 18.оо 05 червня

Реєстрація електронних кабінетів

з 14 травня до 24.оо 05 червня

Складання додаткових фахових вступних випробувань*

з 14 травня по 31 травня

Прийом заяв та документів **

з 02 липня по 09 липня

Прийом заяв та документів ***

з 02 липня по 26 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту****

11 липня

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування*****

13 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 13 серпня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18.оо 18 серпня

Наказ про зарахування за державним замовленням

до 18.оо 20 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення******

не пізніше 28 серпня

Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

28 серпня,

30 листопада

 • для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)br ** для осіб, які вступають на основі вступних іспитів
  *** для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
  **** додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти
  ***** додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти
  ****** переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Вступники подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документ, що посвідчує особу ;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний лист єдиного фахового вступного випробування (у визначених цими Правилами прийому випадках);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для конкурсного відбору зараховуються:

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
 • результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності;
 • Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
  де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей

Особливі умови

При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 Право беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у НаУОА (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей):

 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900,зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2018 року.