Строки прийому заяв та документів

Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня
Строки вступних іспитів 25 липня по 04 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 07 серпня
Строки закінчення вибору вступниками місця на навчання не пізніше 10 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 14 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб 28 серпня, 25 вересня

Документи для вступу:

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали таких документів:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • диплом про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та/або ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
  • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного
підприємства “Інфоресурс” про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви вступник додає:
– копії документа, що посвідчує особу та громадянство, диплома про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додатка до нього, матеріалів науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
– 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
– копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»);
– згоду вступника на обробку персональних даних.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НаУОА або в установленому законодавством порядку. Копії
документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають
засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.