Для вступу необхідно подати такі документи:

  • заяву абітурієнта;
  • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та громадянство);
  • документ державного зразка про раніше здобутий ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Етапи вступної компанії

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
   Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 11 липня 2016 року
   Закінчення прийому заяв та документів 18 липня 2016 року 18 липня 2016року
   Строки вступних екзаменів 19-31 липня 2016 року 19-24 липня 2016 року
   Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 03 серпня 2016 року не пізніше 03 серпня 2016 року
   Строки закінчення вибору вступниками місця на навчання не пізніше 05 серпня 2016 року не пізніше 15 серпня 2016 року
   Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 10 серпня 2016 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки не пізніше 31 серпня 2016 року.
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 31 серпня 2016 року.