Розмір плати за навчання на умовах контракту

ОКР «спеціаліст» та «магістр» на 2016-2020 н.р. (денна форма навчання) *

Факультет та напрям підготовки

Вартість навчання, грн.

спеціаліст

Магістр

 

1 рік

2 рік

Вартість за весь період навчання, грн.

Інститут права ім. І.Малиновського 

 

 – правознавство

14000

7000

21000

Економічний факультет

– фінанси, банківська справа та страхування

11200

10500

9450

19950

– економічна кібернетика

11200

10500

9450

19950

Факультет романо-германських мов

– англійська мова та література

13000

11700

24700

Факультет політико-інформаційного менеджменту

– інформаційна, бібліотечна та архівна справа

11200

10800

9720

20520

– політологія

 –

10500

9450

19950

– психологія

 –

11800

10620

22420

Факультет міжнародних відносин

– міжнародні відносини

13700

12330

26030

– країнознавство

10800

9720

20520

– історія та археологія

9700

8730

18430

Гуманітарний факультет

– українська мова та література

9300

8370

17670

– культурологія

11200

9900

8910

18810

– філософія

9000

8100

17100

– журналістика

11500

10350

21850

Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік (ст. 73 Закону України “Про вищу освіту”).