Творчий конкурс для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності журналістика проводиться з метою виявлення професійних зацікавлень, умінь та навичок у абітурієнтів, які цікавляться специфікою функціонування засобів масової інформації в Україні, виявляють активну громадянську позицію та за період навчання у школі виявили хист до написання художньо-публіцистичних текстів.

Проводиться конкурс із метою виявлення найбільш перспективної молоді, яка зможе працювати у медійній галузі.

Абітурієнт, подаючи творчий доробок, має продемонструвати:

 1. високий рівень обізнаності у суспільно-політичних та культурних реаліях;
 2. комунікабельність та готовність до ведення діалогу;
 3. вміння готувати публіцистичний текст із використанням художньо-літературних засобів;
 4. здатність зібрати та критично осмислити суспільно важливу інформацію;
 5. навики до систематизації та узагальнення інформації;
 6. здібності до критичного аналізу зібраного фактажу;
 7. творчий підхід до розкриття обраної тематики;
 8. вміння працювати зі словом.

Творчий конкурс передбачає заочне оцінювання художньо-публіцистичних доробків абітурієнтів, які були подані до приймальної комісії.

Матеріали творчого конкурсу потрібно привезти чи надіслати не раніше 11 липня 2016 року та не пізніше 20 липня 2016 року. Надіслати можна такими способами:

 • Укрпоштою на адресу НаУОА (Приймальна комісія НаУОА, вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл, 35800) з приміткою на конверті «Творчий конкурс»;
 • Новою поштою (відділення №1, вул. Князів Острозьких, 3) на ім’я Вакуленко Яни, тел. (068) 527-64-93;
 • електронною поштою на адресу vstup@oa.edu.ua .

Для проходження творчого конкурсу абітурієнт може подавати такі матеріали:

 1. Матеріали, опубліковані у друкованих медіа, трансльовані на радіо чи телебаченні, розміщені в інтернетових засобах масової інформації публікації, фото-та відеоряди (Кожен згаданий матеріал із вказаною датою публікації, виходу в ефір чи розміщення в мережі Інтернет має бути засвідчений підписом керівника ЗМІ та печаткою. Якщо окремі матеріали підписані псевдонімом, їх також має завірити редактор, вказавши дійсне ім’я автора);
 2. Не менше 3-ох самостійних художньо-публіцистичних текстів на теми, вказані у цьому Положенні про творчий конкурс (обсяг одного тексту може бути не менше 1 аркуша писаного від руки або не менше 500 друкованих символів у форматі Word (кегль 14, шрифт Times New Roman, інтервал 1, вирівнювання по ширині аркуша). Жанр тексту абітурієнт може обирати самостійно. Це можуть бути твори-роздуми, нариси, коментарі, есе, стаття, памфлет та ін.

Усі матеріали творчого доробку абітурієнт має подати в окремій теці. Теку формувати:

 • титульна сторінка;
 • зміст.

Критерії оцінювання творчого конкурсу

Кожен абітурієнт, який бере участь у конкурсі, має змогу набрати максимально 200 балів. Нарахування балів проводиться від 100 до 200.

Розуміння, логічна вмотивованість вибору теми, повнота розкриття, аргументованість суджень – 40 балів:

40–30 балів абітурієнт отримує, демонструючи глибоке та різностороннє розуміння проблеми та високий рівень аналітичних узагальнень;

30–20 балів ставиться, якщо автор творчої роботи описово викладає власне бачення основної проблематики та припускається 3-4 не грубих помилок;

20–10 балів абітурієнт отримує, виявивши низьке розуміння теми загалом, неспроможність викласти думку та чітко аргументувати власну позицію, допустивши більше 5 помилок;

10–0 балів вступник отримує, не висвітливши чітко тему творчої роботи та, будучи неспроможним продемонструвати аналітичний підхід до її написання.

Чіткість та продуманість композиції творчої роботи –40 балів:

40–30 балів абітурієнт отримує, чітко визначивши структуру викладу думки, запропонувавши логічно вмотивовану аргументацію;

30–20 балів вступник отримує, системно викладаючи матеріал, проте

припускаючись незначних помилок щодо послідовності викладу фактажу, послідовності наведення аргументації;

20–10 балів абітурієнт отримує, непослідовно та нелогічно скомпонувавши матеріал, припускаючись повторів, неаргументовано апелюючи до певних фактів;

10–0 балів вступник отримує, якщо творча робота не має цілісності, наведено суперечливі аргументи, частини не пов’язані між собою, відсутній чіткий висновок.

Доречність використання фактажу, якість та розмаїття фактичного матеріалу (даних, епізодів, свідчень, цитат, цифр), переконливість пропонованих аргументів – 40 балів:

40–30 балів абітурієнт отримує, наводячи чіткий та логічно вмотивований фактаж, оперуючи матеріалами, які дозволяють говорити про широту світогляду, глибоке розуміння описуваної проблеми;

30–20 балів абітурієнт отримує, проілюструвавши власні думки прикладами, що в загальному розкривають проблему, проте можуть бути кваліфіковані як другорядні, такі, що надмірно деталізують виклад чи не завжди вичерпно характеризують явище, невдало поєднують раціональне та емоційне в тексті;

20–10 балів абітурієнт отримує, продемонструвавши нездатність оперувати фактичним матеріалом, зробивши висновки на основі випадкових прикладів; використані фактичні дані неточні та недостовірні;

10–0 балів вступник отримує, свідомо перекручуючи факти, оперуючи застарілими даними, недоцільно вводячи аргументи, що не пов’язані з темою.

Оригінальність авторської позиції – 40 балів:

40–30 балів абітурієнт отримує, продемонструвавши високий рівень власного критичного осмислення проблеми, самостійність та неординарність суджень, вміння аналітично оцінювати історичні, культурно-освітні, суспільні реалії;

30–20 балів вступник отримує, засвідчивши незалежність та неординарність висловлювань, розуміння актуальних суспільних проблем, можливість вираження яких у творчій роботі обмежується словниковим запасом та рівнем компетенції автора;

20–10 бали абітурієнт отримує, виявивши достатній рівень суспільно-політичності обізнаності, проте засвідчивши неспроможність знайти оригінальний творчий підхід до розкриття поставленої проблеми, продемонструвавши стереотипність мислення та низький рівень розуміння сучасних суспільних реалій;

10–0 балів вступник отримує, продемонструвавши відсутність соціальної орієнтованості, низький рівень загальнокультурного розвитку, обмеженість світогляду, шаблонність мислення;

Мовностилістичні особливості роботи – вміння грамотно, виразно, образно висловлювати свої думки відповідно до комунікативного завдання – 40 балів:

40–30 балів абітурієнт отримує, виявивши високий рівень мовленнєвої компетенції, грамотно виклавши свої думки відповідно до норм орфографії та пунктуації (допускається не більше 2 орфографічних та пунктуаційних помилок), продемонструвавши лексичну та стилістичну вправність;

30–20 балів вступник отримує, засвідчивши вміння грамотно, виразно, образно, емоційно висловлювати свої думки, проте допустивши орфографічні та пунктуаційні помилки, стилістичні огріхи (не більше 6 помилок);

20–10 балів абітурієнт отримує, допустивши 7–10 орфографічних, пунктуаційних, стилістичних помилок, проте забезпечивши складний синтаксис викладу, багатство лексики, наявність різноманітних виражально-зображальних засобів, довівши індивідуальність власної манери текстотворення;

10–0 балів вступник отримує, допустивши більше 10 орфографічних, пунктуаційних, стилістичних помилок, текст роботи позбавлений образності, лексичний запас обмежений.

ПРОПОНОВАНА ТЕМАТИКА

ДЛЯ НАПИСАННЯ ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТВОРІВ

 1. Я – редактор шкільної газети.
 2. Мої перші кроки після обрання Президентом України.
 3. Що таке сильна країна?
 4. Я за мир у всьому світі.
 5. Цікаве навколо мене.
 6. Дозвольте Вас познайомити (Інтерв’ю із цікавою особистістю з мого міста/села/району/області)
 7. Як можна вирішити проблему безпритульних тварин?
 8. Що означає бути благодійником?
 9. Чому всі засоби масової інформації «дорослі»?
 10. Чому я хочу бути журналістом?
 11. Найбільша цінність – це…
 12. Чому соціальні мережі замінили живе спілкування?
 13. Який він – світ без обмежень?
 14. Слово – не горобець. Вилетить – не піймаєш. (Нар.мудрість)
 15. Якби я виграв/-ла мільйон гривень.
 16. Лист майбутньому/-ій собі: чого я хочу досягнути.
 17. Рекомендації дорослим: що варто і чого не варто робити, щоб бути щасливим.
 18. Успішний журналіст – це…
 19. Чи легко втілювати мрії?
 20. Студентське життя – це …
 21. Що я знаю про майбутню професію?
 22. Чи легко знайти нового друга у новому місті?
 23. Моє улюблене заняття
 24. Які п’ять книг я пораджу прочитати молодшій сестрі чи брату?
 25. Про що я думаю наодинці?
 26. Країна – це я.
 27. Персональна відповідальність – основа здорового суспільства.
 28. Навіщо вивчати власну історію?
 29. Книга друкована чи книга електронна: за і проти
 30. Вивчення мов розширює горизонти.