Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО (вступних екзаменів, творчого конкурсу) у 2017 році для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Тих, хто бажає дізнатися більше про особливості вступної кампанії-2017, запрошуємо відвідати 30 березня 2017 року загальноакадемічний день відкритих дверей. 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація/

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів

Вага

бала

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія  

Теорія культури

Кіберкультура

 

 1. Українська мова та література
0,4
 1. Історія України
0,3
 1. Іноземна мова або географія
0,2

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечні та архівна справа Е-врядування

Управління прикладними соціально-комунікаційними технологіями

 1. Українська мова та література
0,3
 1. Історія України
0,3
 1. Іноземна мова або математика

0,3

03 Гуманітарні науки

033 Філософія  

Релігія у міжнародних відносинах

Релігійний туризм та паломництво.

 

 

 1. Українська мова та література
0,2
 1. Історія України
0,5
3. Іноземна мова або географія

0,2

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія Історія  та археологія
 1. Українська мова та література
0,2
 1. Історія України
0,5
 1. Іноземна мова або географія

0,2

03 Гуманітарні науки

035.04 Філологія. Германські мови та література (переклад включно) Англійська мова та література, німецька/французька, переклад
 1. Українська мова та література
0,2
 1. Історія України
0,2
 1. Англійська мова

0,5

03 Гуманітарні науки

035.01 Філологія. Українська мова і література Українська мова та література

Літературна творчість

 1. Українська мова та література
0,5
 1. Історія України
0,2
 1. Іноземна мова або географія

0,2

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія Клінічна психологія

Психологія розвитку

 1. Українська мова та література
0,3
 1. Історія України
0,3
 1. Біологія або математика

0,3

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія Європейські студії

Практична політологія

 1. Українська мова та література
0,2
 1. Історія України
0,4
 1. Іноземна мова або географія

0,3

05 Соціальні та поведінкові науки

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  

Регіональні студії (країнознавство, міжнародний туризм, Євросоюз)

 1. Українська мова та література
0,2
 1. Історія України
0,4
3.Англійська мова або географія

0,3

05 Соціальні та поведінкові науки

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини
 1. Українська мова та література
0,2
 1. Історія України
0,3
 1. Англійська мова

0,4

06 Журналістика

061 Журналістика Журналістика та нові медіа

Реклама і зв’язки з громадськістю

Видавнича справа і редагування

 1. Українська мова та література
0,5
 1. Історія України
0,2
 1. Творчий конкурс або англійська мова

0,2

08 Право

081 Право Правознавство
 1. Українська мова та література
0,3
 1. Історія України
0,4
 1. Іноземна мова або географія

0,2

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка Економічна кібернетика
 1. Українська мова та література
0,3
 1. Математика
0,4
 1. Історія України або географія

0,2

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
 1. Українська мова та література
0,3
 1. Історія України
0,3
 1. Математика або географія

0,3

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування Облік і аудит
 1. Українська мова та література
0,3
 1. Історія України
0,3
 1. Математика або географія

0,3

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі — 100.

Вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту становить 0,1.