Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО (вступних екзаменів, творчого конкурсу) у 2017 році для вступників на основі повної загальної середньої освіти

   Галузь знань        Спеціальність              Спеціалізація/                           Освітня                програма              Перелік конкурсних    предметів Вага

бала

03 Гуманітарні науки 034 Культурологія  Теорія культури

Кіберкультура

Українська мова та література 0,4
Історія України 0,3
Іноземна мова або географія 0,2
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечні та архівна справа  Е-врядування

Управління прикладними соціально-комунікаційними технологіями

Українська мова та  література 0,3
Історія України 0,3
Іноземна мова або математика 0,3
03 Гуманітарні науки 033 Філософія  Релігія у міжнародних відносинах

Релігійний туризм та паломництво

Українська мова та література 0,2
Історія України 0,5
Іноземна мова або географія 0,2
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія  Історія  та археологія Українська мова та література 0,2
Історія України 0,5
Іноземна мова або географія 0,2
03 Гуманітарні науки 035.04 Філологія. Германські мови та література (переклад включно)  Англійська мова та література, німецька/французька, переклад Українська мова та література 0,2
Історія України 0,2
Англійська мова 0,5
03 Гуманітарні науки 035.01 Філологія. Українська мова і література  Українська мова та література

Літературна творчість

Українська мова та література 0,5
ІсторіяУкраїни 0,2
Іноземна мова або географія 0,2
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія  Клінічна психологія

Психологія розвитку

Українська мова та література 0,3
Історія України 0,3
Біологія або математика 0,3
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія  Європейські студії

Практична політологія

Українська мова та література 0,2
Історія України 0,4
Іноземна мова або географія 0,3
 29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  Регіональні студії Українська мова та література 0,2
Історія України 0,4
Англійська мова або географія 0,3
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  Міжнародні відносини Українська мова та література 0,2
Історія України 0,3
Англійська мова 0,4
06 Журналістика 061 Журналістика  Журналістика та нові медіа

Реклама і зв’язки з громадськістю

Видавнича справа і редагування

Українська мова та література 0,5
Історія України 0,2
Творчий конкурс або англійська мова 0,2
08 Право 081 Право  Правознавство Українська мова та література 0,3
Історія України 0,4
Іноземна мова або географія 0,2
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економічна кібернетика

Математичні методи та моделі у фінансах

Українська мова та література 0,3
Математика 0,4
Історія України або географія 0,2
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування  Фінанси, глобальний бізнес та управління

Управління фінансами в умовах глобалізації

Українська мова та література 0,3
Історія України 0,3
Математика або географія 0,3
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік та оподаткування в умовах глобалізації

Облік та аудит в управлінні бізнесом

Українська мова та література 0,3
Історія України 0,3
Математика або географія 0,3
22 Охорона здоров’я 229 Громадське здоров’я  Менеджмент здоров’я

Промоція здоров’я

Українська мова та література 0,3
Історія України 0,3
Біологія  або географія 0,3
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) Внутрішньополітична безпека Українська мова та література 0,2
Історія України 0,4
Іноземна мова або географія 0,3

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі — 100.

Вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту становить 0,1.