Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО (вступних екзаменів, творчого конкурсу) у 2016 році для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Галузь знань

 Спеціальність 

Спеціалізація/

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

 Вага 

бала

 03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

Теоретична і прикладна культурологія

Кіберкультура

 

1. Українська мова та література

0,3

2. Історія України

0,4

3. Іноземна мова, географія, математика, біологія

0,2

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечні та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

Менеджмент інформаційно-комунікаційних технологій

1. Українська мова та література

0,5

2. Історія України

0,2

3. Іноземна мова, географія, математика

0,2

03 Гуманітарні науки 033 Філософія

Релігія у міжнародних відносинах

Релігійний туризм та паломництво

Релігійна журналістика

 

1. Українська мова та література

0,2

2. Історія України

0,5

3.Іноземна мова, географія, математика

0,2

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія  та археологія

1. Українська мова та література

0,2

2. Історія України

0,5

3. Іноземна мова, географія, математика

0,2

03 Гуманітарні науки

035 Філологія (англійська мова та література)

 

Англійська мова та література, німецька/французька, переклад

1. Українська мова та література

0,2

2. Англійська мова

0,5

3. Історія України, географія

0,2

03 Гуманітарні науки

035 Українська мова та література

Українська мова та література, англійська мова.

Літературна творчість,  редагування текстів

1. Українська мова та література

0,5

2. Історія України

0,2

3. Іноземна мова, географія, математика

0,2

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Клінічна психологія

Педагогічна та вікова психологія

1. Українська мова та література

0,2

2. Історія України

0,4

3. Біологія, математика, географія, іноземна мова

0,3

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

 

Політологія

1. Українська мова та література

0,2

2. Історія України

0,4

3. Іноземна мова, географія, математика

0,3

05 Соціальні та поведінкові науки

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Регіональні студії (країнознавство, міжнародний туризм, Євросоюз)

1. Українська мова та література

0,2

2. Історія України

0,4

3. Іноземна мова, географія

0,3

05 Соціальні та поведінкові науки

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Міжнародні відносини

1. Українська мова та література

0,2

2. Іноземна мова

0,4

3. Історія України, географія

0,3

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика та нові медіа.

Реклама і зв’язки з громадськістю.

Видавнича справа і редагування.

1. Українська мова та література

0,45

2. Творчий конкурс (журналістський твір)

0,25

3. Історія України, іноземна мова, географія, математика

0,2

08 Право

081 Правознавство

 

Правознавство

1. Українська мова та література

0,3

2. Історія України

0,4

3. Іноземна мова, географія, математика

0,2

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 

Економічна кібернетика

1. Українська мова та література

0,3

2. Математика

0,4

3. Історія України, фізика, географія, іноземна мова, хімія

0,2

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

 

Фінанси і кредит

1. Українська мова та література

0,3

2. Математика

0,4

3. Історія України, фізика, географія, іноземна мова, хімія

0,2

07 Управління та  адміністрування

071 Облік і оподаткування

 

 

Облік і аудит

1. Українська мова та література

0,3

2. Математика

0,4

3. Історія України, фізика географія, іноземна мова, хімія

0,2

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі — 100.

Вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту становить 0,1.