Документи для вступу:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту та додаток до нього;
 • сертифікат  зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційну картку;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • інші документи, які підтверджують право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв

11 липня 2016 року

18 липня 2016 року

Закінчення прийому від осіб, які не складають вступні іспити і не проходять творчий конкурс

18:оо година

27 липня 2016 року

18:оо година

17 серпня 2016 року

Закінчення прийому від осіб, які мають проходити творчий конкурс,  складають вступні іспити, проходять співбесіду

18:оо година

20 липня 2016 року

18:оо година

10 серпня 2016 року

Строки проведення творчого конкурсу

18 липня по

27 липня 2016 року

Строки проведення співбесіди та вступні іспити

21 липня по

28 липня 2016 року

21-28 липня,

11 -19 серпня 2016 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендацій до зарахування за кошти державного бюджету

не пізніше 12 години

01 серпня 2016 року

 

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти державного бюджету

18:00 година

05 серпня 2016 року

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб вступниками, які отримали рекомендації

10 серпня 2016 року

не пізніше 18:00 години

22 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників за державним кошти державного бюджету не пізніше 12:00 години 06 серпня 2016 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму)  не пізніше 12 серпня 2016 року.

за кошти фізичних та юридичних осіб

 не пізніше 31 серпня 2016 року.

Документи для вступу:

 • заява абітурієнта;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та громадянство);
 • документ державного зразка про здобутий освітній рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Етапи вступної кампанії

 1. Початок прийому заяв та документів – 11 липня 2016 року;
 2. Закінчення прийому заяв та документів – 18:00 година 20 липня 2016  року;
 3. Строки проведення фахових вступних випробувань – 21 – 27 липня 2016 року;
 4. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 12:00 години 29 липня 2016 року;
 5. Строки закінчення вибору вступниками місця навчання  – 03 серпня 2016 року;
 6. Терміни зарахування вступників – за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня 2016 року.

Документи для вступу:

 • заява абітурієнта;
 • документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (бакалавр, спеціаліст, магістр), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та громадянство);
 • 4 чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Етапи вступної кампанії

 1. Початок прийому заяв та документів – 18 липня 2016 року;
 2. Закінчення прийому заяв та документів – 17 серпня 2016 року;
 3. Строки проведення вступних екзаменів – 18-23 серпня 2016 року;
 4. Оприлюднення рейтингового списку вступників – 26 серпня 2016 року;
 5. Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 31 серпня 2016 року;

Документи для вступу:

 • заяву абітурієнта;
 • документ державного зразка (копія) про здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього засвідчені студентським відділом кадрів;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • довідку про виконання у повному обсязі навчального плану та середній показник успішності;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Етапи вступної кампанії

 1. Початок прийому заяв та документів – 18 липня 2016 року;
 2. Закінчення прийому заяв та документів   – 17 серпня 2016 року;
 3. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – 29 серпня 2016 року;
 4. Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб  – не пізніше 15 вересня 2016 року.