на основі повної загальної середньої освіти

Строки прийому заяв та документів

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту  

з 29 червня по 18 год. 25 липня

Прийом заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів  

18 год. 20 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання  

18 год. 26 липня

Строки подання творчого конкурсу з 12 до 17 липня
Строки проведення вступних випробувань з 21 до 26 липня
Строки проведення співбесіди з 21 – 23 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення*  

не пізніше 12 год. 01 серпня

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення*  

не пізніше 12 год. 05 серпня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб  

не пізніше 17 год. 17 серпня**

Терміни зарахування вступників* за державним замовленням – не пізніше 12 години 07 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 16 серпня, 30 серпня

* Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12 години 01 серпня.
* Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Прийом заяв та документів

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі або право на зарахування за квотами подають заяви в паперовій формі.

Електронне подання заяви відбувається таким чином:

 1.  До 25 липня  абітурієнт повинен зареєстуватися та створити особистий кабінет на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua. Для реєстрації необхідно мати електронну адресу на яку надійде лист з логіном та паролем. НЕ МОЖНА, щоб електронна адреса була на доменах mail.ru чи yandex.ua, оскільки вони заборонені в Україні. Детальна інсрукція щодо реєстрації особистого кабінету>>
 2. У свій електронний кабінет необхідно буде завантажити скан-копію чи якісне фото додатка до атестату (тієї сторони, де вказані оцінки та середній бал) і власне фото розміром 3 на 4 см. Це необхідно зробити до початку подання заяв.
 3. Сам процес подання електронної заяви нагадує заповнення анкети. На сайті http://ez.osvitavsim.org.ua розміщено детальні  інструкції як це зробити. Надсилати копії усіх документів на електронну адресу приймальної комісії НЕ треба.
 4. Якщо у вас виникнуть проблеми з поданням заяв, або у вас немає доступу до мережі Інтернет, можете звернутись за допомогою до волонтерів консультаційного пункту приймальної комісії за телефоном (096)02-66-880 або ж особисто (м. Острог, вул. Семінарська 2, адміністративний корпус, приміщення Братства спудеїв; бажано мати на флешці електронний варіант фото вступника та скан-копію додатка до атестата). Консультаційний пункт працюватиме  до 16 серпня з 8:15 до 22:00 без перерв та вихідних.
 5. Уже в серпні під час подання оригіналів вам необхідно буде подати документи, що зазначені у цьому списку. Оригінали вступник має подати особисто. Якщо абітурієнт вступає на контрактну форму навчання та є неповнолітнім, присутність батьків є обов’язковою, оскільки договір про навчання може підписати тільки повнолітня особа.

Документи для вступу:

 • копія документа, що посвідчує особу (копія паспорта);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (атестат) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (2016 та 2017 років для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

на основі молодшого спеціаліста

Строки прийому заяв та документів

Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів 18 год. 24 липня 11 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань 25 – 31 липня з 14 до 16 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 02 серпня 17 серпня
Строки закінчення вибору вступниками місця навчання 05 серпня 2016 року 21 серпня
Терміни зарахування вступників не пізніше 08 серпня

 

23 серпня, 25 вересня

Документи для вступу:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

на основі базової або повної вищої освіти

Строки прийому заяв та документів

Початок прийому заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів 11 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань з 14 до 16 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 17 серпня
Строки закінчення вибору вступниками місця навчання 21 серпня
Терміни зарахування вступників 23 серпня, 25 вересня

Документи для вступу:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

вступнику, який не менше одного року здобуває ступінь бакалавра

Строки прийому заяв та документів

Початок прийому заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів 11 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань з 14 до 16 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 17 серпня
Строки закінчення вибору вступниками місця навчання 21 серпня
Терміни зарахування вступників 23 серпня, 25 вересня

Документи для вступу:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • для осіб, які здобувають ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план подають копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснювався вступ, і додаток до нього, засвідчений студентським відділом кадрів вищого навчального закладу і довідку про підтвердження виконання у повному обсязі навчального плану та середній показник успішності;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.