Розмір плати за навчання на умовах контракту

Для вступників на 1 курс денної форми навчання (ОС «Бакалавр», 2018-2022 н.р.) *

ОС «Бакалавр» на 2018-2022 н.р. (денна форма навчання) *

Галузь знань

Спеціальність

НаУ “Острозька академія” 2018/2022 н.р.

1 семестр, грн.

2 семестр, грн. 3 семестр, грн. 4 семестр, грн. 5 семестр, грн. 6 семестр, грн. 7 семестр, грн. 8 семестр, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

08 Право 081 Право 8775 8775 8775 8775 8775 8775 8775 8775 70200

Економічний факультет

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 61600
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 051 Економіка  7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 62800
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 62800
07 Управління та адміністрування 072 Облік і оподаткування 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 60800

Факультет романо-германських мов

03 Гуманітарні науки 035.041 Філологія / Мова і література (переклад включно) 9450 9450 9450 9450 9450 9450 9450 9450 75600

Факультет   політико-інформаційного менеджменту

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 56000
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 052 Політологія 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 56000
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 053 Психологія 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 59600
022 Охорона здоров’я 229 Громадське здоров’я 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 63600
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 66800

Факультет міжнародних відносин

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 51600
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / міжнародні відносини 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 9295 74360
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / країнознавство 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 8350 71800

Гуманітарний факультет

03 Гуманітарні науки 035 Філологія. Українська мова і література 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 51600
06 Журналістика 061 Журналістика 8450 8450 8450 8450 8450 8450 8450 8450 67600
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 51600
03 Гуманітарні науки 033 Філософія 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 51600

Вартість навчання за переліком освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання в 2018 році степення І (бакалаврський) рівень освіти (заочна форма) *

Галузь знань Спеціальність НаУ “Острозька академія” 2018/2022 н.р.
1 семестр, грн. 2 семестр, грн. 3 семестр, грн. 4 семестр, грн. 5 семестр, грн. 6 семестр, грн. 7 семестр, грн. 8 семестр, грн. Загальна вартість за весь період навчання, грн.

Навчально-науковий центр заочно-дистанційного навчання

08 Право 081 Право 5225 5225 5225 5225 5225 5225 5225 5225 41800
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 30800
03 Гуманітарні науки 035 Філологія / Мова і література (англійська, німецька) 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 41600
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 28000
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 052 Політологія 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 28000
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 053 Психологія 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 30080
022 Охорона здоров’я 229 Громадське здоров’я 4175 4175 4175 4175 4175 4175 4175 4175 33400
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) 3975 3975 3975 3975 3975 3975 3975 3975 31800
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 28400
05 Соціальні та поведінкові дисципліни 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / міжнародні відносини 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 37200
03 Гуманітарні науки 035 Філологія. Українська мова і література 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 25800
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 25800
03 Гуманітарні науки 033 Філософія 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 25800

* Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік (ст. 73 Закону України “Про вищу освіту”).