Розмір плати за навчання на умовах контракту

Для абітурієнтів, які вступають на 1 курс денної форми навчання (ОКР «Бакалавр», 2016-2020 н.р.) *

Факультет та напрям підготовки

Вартість навчання, грн.

1 курс, грн.

2 курс, грн.

3 курс, грн.

4 курс, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

   Інститут права ім. І.Малиновського 
– правознавство

12500

12500

12500

12500

50000

   Економічний факультет
– фінанси, банківська справа та    страхування

9500

9500

9500

9500

38000

– економічна кібернетика

9500

9500

9500

9500

38000

– облік і оподаткування

9000

9000

9000

9000

36000

   Факультет романо-германських мов
 – англійська філологія

13200

13200

13200

13200

52800

   Факультет   політико-інформаційного менеджменту
– інформаційна, бібліотечна та архівна  справа

8900

8900

8900

8900

35600

– політологія

8900

8900

8900

8900

35600

– психологія

10800

10800

10800

10800

43200

   Факультет міжнародних відносин
– історія та археологія

8700

8700

8700

8700

34800

– міжнародні відносини

13300

13300

13300

13300

53200

– країнознавство

9800

9800

9800

9800

39200

   Гуманітарний факультет
– українська мова, літературна творчість

8000

8000

8000

8000

32000

– журналістика

10700

10700

10700

10700

42800

– культурологія

8200

8200

8200

8200

32800

– філософія

8000

8000

8000

8000

32000

 Для абітурієнтів, які вступають на 2 курс денної форми навчання (ОКР «Бакалавр», 2016-2019 н.р.)

(на основі молодшого спеціаліста, базової або повної вищої освіти)

Факультет та напрям підготовки

Вартість навчання, грн.

2 курс, грн.

3 курс, грн.

4 курс, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

   Інститут права ім. І.Малиновського 
– правознавство

12620

12620

12620

37860

   Економічний факультет
– фінанси і кредит

9000

9000

9000

27000

– економічна кібернетика

9000

9000

9000

27000

– облік  та аудит

8080

8080

8080

24240

   Факультет романо-германських мов
 Філологія (англійська мова та література)

10600

10600

10600

31800

   Факультет   політико-інформаційного менеджменту
– документознавство та інформаційна діяльність

8580

8580

8580

25740

– політологія

8480

8480

8480

25440

– психологія

8680

8680

8680

26040

   Факультет міжнародних відносин
– історія

8070

8070

8070

24210

– міжнародні відносини

9000

9000

9000

27000

– країнознавство

8580

8580

8580

25740

   Гуманітарний факультет
– філологія (українська мова та література,  літературна творчість)

7980

7980

7980

23940

– журналістика

8280

8280

8280

24840

– культурологія

8280

8280

8280

24840

– релігієзнавство

8070

8070

8070

24210

Для абітурієнтів, які вступають на 3 курс денної форми навчання (ОКР «Бакалавр», 2016-2018 н.р.)

(на основі молодшого спеціаліста, базової або повної вищої освіти)

Факультет та напрям підготовки

Вартість навчання, грн.

3 курс, грн.

4 курс, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

   Інститут права ім. І.Малиновського 
– правознавство

12680

12680

25360

   Економічний факультет
– фінанси і кредит

9050

9050

18100

– економічна кібернетика

9050

9050

18100

– облік  та аудит

8120

8120

16240

   Факультет романо-германських мов
 Філологія (англійська мова та література)

10650

10650

21300

   Факультет   політико-інформаційного менеджменту
– документознавство та інформаційна діяльність

8620

8620

17240

– політологія

8520

8520

17040

– психологія

8720

8720

17440

   Факультет міжнародних відносин
– історія

8110

8110

16220

– міжнародні відносини

9050

9050

18100

– країнознавство

8620

8620

17240

   Гуманітарний факультет
– філологія (українська мова та література,  літературна творчість)

8020

8020

16040

– журналістика

8320

8320

16640

– культурологія

8320

8320

16640

– релігієзнавство

8110

8110

16220

 Для абітурієнтів, які вступають на 4 курс денної навчання (ОКР «Бакалавр», 2016-2017 н.р.)

 (на основі молодшого спеціаліста, базової або повної вищої освіти)

 

Факультет та напрям підготовки

Вартість навчання, грн.

4 курс, грн.

   Інститут права ім. І.Малиновського 
– правознавство

12740

   Економічний факультет
– фінанси і кредит

9100

– економічна кібернетика

9100

– облік  та аудит

8160

   Факультет романо-германських мов
 Філологія (англійська мова та література)

10700

   Факультет   політико-інформаційного  менеджменту
– документознавство та інформаційна діяльність

8660

– політологія

8560

– психологія

8760

   Факультет міжнародних відносин
– історія

8150

– міжнародні відносини

9100

– країнознавство

8660

   Гуманітарний факультет
– філологія (українська мова та література, літературна творчість)

8060

– журналістика

8360

– культурологія

8360

– релігієзнавство

8150

* Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік (ст. 73 Закону України “Про вищу освіту”).