Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву вступника (у заяві вказують спеціальність, мову та форму навчання);
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений  печаткою  тієї  установи,  в  якій  вступник  до  аспірантури навчається або працює;
 • список опублікованих наукових праць. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають науковий реферат (обсягом 24 сторінки) з обраної ними наукової спеціальності;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додаток;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копію паспорта;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального (за наявності);
 • характеристику-рекомендацію;
 • сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності. У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Приймальна комісія університету допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру у зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених правилами прийому.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури (ад’юнктури) диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань  та прийняття вченою радою відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) рішення про визнання його диплома.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання денної та заочної форми навчання:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів 01 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів 31 серпня 2017 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань 02-08 вересня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингових списків не пізніше 09 вересня 2017 року
Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 15 вересня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2017 року.

Прийом заяв та документів на навчання на вакантні місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб, може бути продовжений за рішенням приймальної комісії.