Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Сільський населений пункт – населений пункт неміського типу (зареєстрований в Класифікаторі об’єктів адміністративно-територіального устрою України), переважна кількість жителів якого зайнята у сільському господарстві (відповідно до абзацу дев’ятого пункту 1.4 розділу І наказу Державного комітету статистики України від 20.08.2010 р. № 346 ).

Відповідно до абзацу п’ятого статті 1 Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» сільська місцевість – території, що знаходяться за межами міст і є переважно зонами сільськогосподарського виробництва та сільської забудови.

До сільських населених пунктів відносяться села, а також селища (крім селищ міського типу та селищ у складі міст та селищ міського типу) і селища в складі об’єднаних територіальних громад.

Документом, який підтверджує право вступника на користування сільським коефіцієнтом є Довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (зразок додається). Відповідно до пункту 3 зазначених Правил реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі орган реєстрації) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

Після отримання такої довідки вступник сканує її і завантажує у свій електронний кабінет. Уповноважені особи приймальних комісій вищих навчальних закладів, куди такий вступник подав документи на участь у конкурсному відборі, перевіряють право вступника стосовно можливості скористатись сільським коефіцієнтом шляхом проставлення відповідної відмітки в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Детальніше тут>>