ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА І АРХІВНА СПРАВА

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Код спеціальності – 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітньо-професійна програма: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 30 місць
Максимальна кількість державних місць – 12 місць
Вартість навчання за рік – 15 370 грн

Заочна форма (1  курс):
Ліцензований обсяг – 50 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 10 750 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Математика або іноземна мова

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Біологія або географія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2019р.167,96

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2019р. – 153

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання 100

Розрахувати конкурсний бал>>

Чому варто обрати спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ?

Тому що:

1) Маєш змогу обрати такі перспективні спеціалізації:

 • “Документознавство та інформаційна діяльність”
 • “Менеджмент інформаційно-комунікаційних технологій”
 • “Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю”

2) Отримаєш одну з престижних кваліфікацій:

 • фахівець з інформаційних комунікацій, інформаційний аналітик, документознавець, менеджер зв’язків з громадськістю
 • менеджер із комунікаційних технологій, аналіз консолідованої інформації, менеджер з дослідження ринку та суспільної думки

3) За умови успішного навчання, здобудеш можливість навчатись за програмою Erasmus+ у Сілезькому університеті у м. Катовіци (Польща) з правом отримання європейської стипендії.

За спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа» Ви зможете отримати:

 •  ступінь бакалавра інформаційної, бібліотечної і архівної справи;
 • ступінь магістра інформаційної, бібліотечної і архівної справи.

Які можливості відкриває спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»?:

 1. володіти професійними навичками в роботі з різними видами інформації (ділова, управлінська, рекламно-маркетингова);
 2. отримати належну підготовку в галузях інформаційного менеджменту (ІТ-технології), менеджменту людських ресурсів (HR-менеджмент), проектного менеджменту (менеджмент бізнес-проектів, консалтингових послуг), рекламного та PR-менеджменту (менеджмент із маркетингових комунікацій та промоушн-акцій);
 3. навчитись створювати, аналізувати й оцінювати ділову, управлінську, спеціалізовану документацію рекламних агентств та інформаційних центрів;
 4. вміння працювати з корпоративними системами електронного документообігу та бізнес-процесів, розробляти банки (бази) даних інформації, аналізувати відкриті дані.
 5. створювати комерційні та соціальні проектні пропозиції, брендбуки та ньюзлейтери.

Після навчання Ви зможете працювати:

 • фахівцем у сфері реклами, маркетингу, зв’язків із громадськістю;
 • менеджером з персоналу (HR-менеджер);
 • фахівцем з документно-інформаційних комунікацій;
 • організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства та ін.);
 • менеджером у сфері надання інформації та консультативних послуг;
 • аналітиком інформаційних ресурсів.

 

Що я буду вивчати?

 • дисципліни з напрямку «менеджмент документно-інформаційних систем»: діловодство, документознавство, інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж, електронний документообіг, HR-менеджмент.
 • дисципліни з напрямку «аналіз діяльності інформаційних центрів та засобів масової інформації»: організація роботи інформаційних центрів, інформаційно-аналітична робота, теорія та практика масової інформації.
 • дисципліни з напрямку: «планування та реалізація маркетингових та PR-комунікацій»: теорія та практика PR, маркетинг інформаційних продуктів та послуг, психологія реклами, стратегічне управління у сфері зв’язків з громадськістю.

 Де і ким я зможу працювати?

На промислових, торговельних підприємствах, в громадських організаціях,  державних установах, засобах масової комунікації

 1. фахівцем у сфері реклами, маркетингу, зв’язків із громадськістю;
 2. менеджером з персоналу (HR-менеджер);
 3. фахівцем з документно-інформаційних комунікацій;
 4. організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства та ін.);
 5. менеджером з у сфері надання інформації та консультативних послуг;
 6. аналітиком інформаційних ресурсів.

 

Хто такий менеджер з інформаційно-комунікаційних технологій (інформаційний аналітик)?

Це фахівець, який:

–  здійснює керівництво, планування та координацію робіт з проведення рекламних та PR-кампаній;

– забезпечує діяльність підприємства ефективними корпоративними комунікаційними зв’язками;

– формує інформаційно-комунікативну інфраструктуру підприємства (організації), установи;

Яка особливість навчальної програми?

·                    вивчення англійської мови протягом усіх років навчання на спеціальності (рівень Upper-Intermediate (В2));

·                    інтегроване навчання: поєднання традиційних лекцій та on-line навчання з професійно орієнтованих дисциплін;

·                    практично-професійна підготовка за участю успішних випускників зі спеціальності: щорічний Фестиваль реклами, workshops, тренінгові програми тощо;

·                    проходження навчальних, виробничих практик в інформаційних центрах, відділах маркетингу, документаційного забезпечення управління, у кадрових службах підприємств та організацій усіх форм власності протягом усіх років навчання з перспективою майбутнього працевлаштування.

Основні навчальні дисципліни:

Для забезпечення науково-дослідної підготовки фахівців професорсько-викладацький склад організовує:

1. Роботу науково-дослідних лабораторій та гуртків:

 •  «Лабораторія досліджень соціально-інформаційних процесів»;
 •  «Студія стратегічних комунікацій»;
 • «Документознавство та інформаційна діяльність: вивчення сучасних комунікаційних процесів»;
 •  «Вивчення особливостей законодавчого процесу у сучасних демократіях»;
 • школа гендерного паритету «Гендер і ми».

 2. Щорічні студентсько-викладацькі науково-практичні конференції («Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку засобів масової комунікації в Україні»; «Комунікативні технології ХХІ століття»);

3. Видання збірника наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культура та соціальні комунікації».

Кафедра організовує заходи для практично-професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері соціальних комунікацій. Зокрема:

 • щорічні Фестиваль реклами; Фестиваль соціальних проектів; Конкурс ораторського мистецтва;
 • сертифікатні програми та тренінги зі спеціальності;
 • проходження навчальних практик в установах, організаціях, підприємствах з перспективою майбутнього працевлаштування в них.

Міжнародна співпраця:

 • Сілезький університет в Катовіцах, Польщапосилення співпраці між кафедрами, активізація спільних наукових досліджень, розширення участі студентів та молодих учених у двосторонній науковій співпраці.
 • Об’єднання шкіл “Logos” в Варшаві, Польщабезкоштовне навчання для учнів з Польщі та України, підтримка в навчанні і побуті громадянам України в Польщі.
 • Сухумський державний університет (м. Тбілісі, Грузія), Білоруський торгівельно-економічний університет споживчої кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь), Поморська академія в Слупську (м. Слупськ, Польща)проведення наукових досліджень у галузях, що мають взаємний інтерес, вдосконалення кваліфікації академічного персоналу, проведення викладацьких і студентських обмінів, розробка і впровадження нових спільних навчальних програм, розробка спільних наукових проектів, спільні наукові публікації та обмін навчальними матеріалами, створення спільних навчальних програм із виданням подвійних дипломів.

Вас також можуть зацікавити такі спеціальності: політологія, громадське здоров’якультурологія, журналістика.

Контактна особа:

Ганна Валеріївна Охріменко

(098) 99-18-257

anna.okhrimenko@oa.edu.ua

“Е-врядування” є спеціалізацією бакалаврату інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випускники спеціалізації знатимуть технологію роботи на базі комп’ютерної та організаційної техніки служб документаційного забезпечення управління; методи розробки їх оптимальних структур; методи дослідження, аналізу і розвитку документаційних систем, стандарти та уніфіковані системи документації; кадровий менеджмент державних установ і громадських організацій, економічні і правові аспекти їх діяльності.

Навчальні дисципліни:

 • Державна політика е-врядування;
 • Бренд-менеджмент в інформаційній діяльності;
 • Консалтинг соціокультурних процесів;
 • Психолінгвістика;
 • Системний аналіх інформаційних процесів;
 • Прикладні соціально-комунікативні технології;
 • Інформаційно-аналітична діяльність;
 • Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням);
 • Захист інформації;
 • Системи управління базами даних;
 • Основи web-дизайну;
 • ОНДР: переддипломний семінар;
 • Психологія реклами.

Можливості працевлаштування:

 • документознавець;
 • аналітик інформаційних ресурсів;
 • референт-помічник керівника організації;
 • менеджер у сфері надання інформації;
 • менеджер із комунікаційних технологій;
 • менеджер з реклами та маркетингу;
 • PR-менеджер;
 • прес-секретар;
 • архівіст.

“Менеджмент інформаційно-комунікаційними технологіями” є спеціалізацією бакалаврату інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випускники спеціаліазії матимуть теоретичну і практичну підготовку з інформатики і комп’ютерної техніки, включаючи інформаційні технології та комп’ютерні мережі; знатимуть логіко-математичні методи обробки інформації, інформаційно-пошукові системи, принципи прийому і збору, систематизації і проведення наукових досліджень за профілем спеціальності, методологію аналізу вторинної інформації, текстів ЗМІ, вирішення методологічних і професійних проблем в галузі документно-інформаційної діяльності щодо забезпечення процесу управління соціальними об’єктами.

Спеціалізовані навчальні дисципліни:

 • Інноваційний менеджмент;
 • Кадровий менеджмент
 • Організація та управління діяльністю інформаційних установ;
 • Маркетингові дослідження в інформаційній діяльності;
 • Івент-менеджмент;
 • Організаційна культура;
 • Практикум з інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Інформаційна безпека Е-врядування;
 • Рекламний менеджмент;
 • Захист інформації;
 • Системи управління базами даних;
 • Основи web-дизайну;
 • Антикризовий менеджмент.

Можливості працевлаштування:

 • менеджер із комунікаційних технологій;
 • фахівець з аналізу консолідованої інформації;
 • менеджера з дослідження ринку та суспільної думки;
 • дизайнер з подієвих комунікацій;
 • менеджер із розвитку кадрів.

“Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю” є спеціалізацією магістеріуму інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випускники спеціалізації знатимуть сутність процесу маркетингових та PR-досліджень в інформаційній сфері, SMM менеджмент, HR-брендинг, їх основні напрями, принципи, технології; організаційні структури маркетингових та PR-підрозділів, їх завдання, функції;  принципи прийому і збору, систематизації і проведення наукових досліджень за профілем спеціальності; методологію аналізу вторинної інформації, текстів ЗМК.

Спеціалізовані навчальні дисципліни:

 • HR-брендинг;
 • Бізнес-аналітика в інформаційній сфері;
 • Прогностика інформаційно-аналітичних процесів;
 • Гендерний менеджмент у сфері інформаційної діяльності;
 • Системний аналіз мас-медійного простору;
 • Документно-інформаційне забезпечення державного управління.

Можливості працевлаштування:

 • фахівць у сфері реклами, маркетингу, зв’язків із громадськістю;
 • фахівць з документно-інформаційних комунікацій;
 • аналітик інформаційних ресурсів;
 • менеджер з SMM комунікацій;

“Документознавство та інформаційна діяльність” є спеціалізацію магістеріуму інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випускники спеціалізації матимуть професійні навички у сфері документно-інформаційного забезпечення державного управління, HR-менеджменту, основ міжнародної інформації та комунікації, теорії пропаганди та контрпропаганди,  методологію аналізу вторинної інформації й текстів ЗМІ,   нормативні документи з документаційного забезпечення управління та інформаційно-аналітичної діяльності; методи дослідження, аналізу і розвитку документаційних систем, стандарти та уніфіковані системи документації.

Навчальні дисципліни:

 • HR-менеджмент;
 • Політичні технології у сфері зв’язків з громадськістю;
 • Теорія пропаганди та контрпропаганди;
 • Гендерні студії;
 • Методи аналізу друкованих ЗМІ;
 • Документно-інформаційне забезпечення державного управління.

Можливості працевлаштування:

 • документознавець;
 • менеджер з персоналу (HR-менеджер);
 • фахівць з документно-інформаційних комунікацій;
 • менеджер у сфері надання інформації та консультативних послуг;
 • менеджер інформаційно-комунікаційних технологій.
+ Про спеціальність

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Код спеціальності – 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітньо-професійна програма: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 30 місць
Максимальна кількість державних місць – 12 місць
Вартість навчання за рік – 15 370 грн

Заочна форма (1  курс):
Ліцензований обсяг – 50 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 10 750 грн

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Математика або іноземна мова

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Біологія або географія

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2019р.167,96

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2019р. – 153

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання 100

Розрахувати конкурсний бал>>

Чому варто обрати спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ?

Тому що:

1) Маєш змогу обрати такі перспективні спеціалізації:

 • “Документознавство та інформаційна діяльність”
 • “Менеджмент інформаційно-комунікаційних технологій”
 • “Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю”

2) Отримаєш одну з престижних кваліфікацій:

 • фахівець з інформаційних комунікацій, інформаційний аналітик, документознавець, менеджер зв’язків з громадськістю
 • менеджер із комунікаційних технологій, аналіз консолідованої інформації, менеджер з дослідження ринку та суспільної думки

3) За умови успішного навчання, здобудеш можливість навчатись за програмою Erasmus+ у Сілезькому університеті у м. Катовіци (Польща) з правом отримання європейської стипендії.

За спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа» Ви зможете отримати:

 •  ступінь бакалавра інформаційної, бібліотечної і архівної справи;
 • ступінь магістра інформаційної, бібліотечної і архівної справи.

Які можливості відкриває спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»?:

 1. володіти професійними навичками в роботі з різними видами інформації (ділова, управлінська, рекламно-маркетингова);
 2. отримати належну підготовку в галузях інформаційного менеджменту (ІТ-технології), менеджменту людських ресурсів (HR-менеджмент), проектного менеджменту (менеджмент бізнес-проектів, консалтингових послуг), рекламного та PR-менеджменту (менеджмент із маркетингових комунікацій та промоушн-акцій);
 3. навчитись створювати, аналізувати й оцінювати ділову, управлінську, спеціалізовану документацію рекламних агентств та інформаційних центрів;
 4. вміння працювати з корпоративними системами електронного документообігу та бізнес-процесів, розробляти банки (бази) даних інформації, аналізувати відкриті дані.
 5. створювати комерційні та соціальні проектні пропозиції, брендбуки та ньюзлейтери.

Після навчання Ви зможете працювати:

 • фахівцем у сфері реклами, маркетингу, зв’язків із громадськістю;
 • менеджером з персоналу (HR-менеджер);
 • фахівцем з документно-інформаційних комунікацій;
 • організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства та ін.);
 • менеджером у сфері надання інформації та консультативних послуг;
 • аналітиком інформаційних ресурсів.

 

Що я буду вивчати?

 • дисципліни з напрямку «менеджмент документно-інформаційних систем»: діловодство, документознавство, інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж, електронний документообіг, HR-менеджмент.
 • дисципліни з напрямку «аналіз діяльності інформаційних центрів та засобів масової інформації»: організація роботи інформаційних центрів, інформаційно-аналітична робота, теорія та практика масової інформації.
 • дисципліни з напрямку: «планування та реалізація маркетингових та PR-комунікацій»: теорія та практика PR, маркетинг інформаційних продуктів та послуг, психологія реклами, стратегічне управління у сфері зв’язків з громадськістю.

 Де і ким я зможу працювати?

На промислових, торговельних підприємствах, в громадських організаціях,  державних установах, засобах масової комунікації

 1. фахівцем у сфері реклами, маркетингу, зв’язків із громадськістю;
 2. менеджером з персоналу (HR-менеджер);
 3. фахівцем з документно-інформаційних комунікацій;
 4. організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства та ін.);
 5. менеджером з у сфері надання інформації та консультативних послуг;
 6. аналітиком інформаційних ресурсів.

 

Хто такий менеджер з інформаційно-комунікаційних технологій (інформаційний аналітик)?

Це фахівець, який:

–  здійснює керівництво, планування та координацію робіт з проведення рекламних та PR-кампаній;

– забезпечує діяльність підприємства ефективними корпоративними комунікаційними зв’язками;

– формує інформаційно-комунікативну інфраструктуру підприємства (організації), установи;

Яка особливість навчальної програми?

·                    вивчення англійської мови протягом усіх років навчання на спеціальності (рівень Upper-Intermediate (В2));

·                    інтегроване навчання: поєднання традиційних лекцій та on-line навчання з професійно орієнтованих дисциплін;

·                    практично-професійна підготовка за участю успішних випускників зі спеціальності: щорічний Фестиваль реклами, workshops, тренінгові програми тощо;

·                    проходження навчальних, виробничих практик в інформаційних центрах, відділах маркетингу, документаційного забезпечення управління, у кадрових службах підприємств та організацій усіх форм власності протягом усіх років навчання з перспективою майбутнього працевлаштування.

Основні навчальні дисципліни:

Для забезпечення науково-дослідної підготовки фахівців професорсько-викладацький склад організовує:

1. Роботу науково-дослідних лабораторій та гуртків:

 •  «Лабораторія досліджень соціально-інформаційних процесів»;
 •  «Студія стратегічних комунікацій»;
 • «Документознавство та інформаційна діяльність: вивчення сучасних комунікаційних процесів»;
 •  «Вивчення особливостей законодавчого процесу у сучасних демократіях»;
 • школа гендерного паритету «Гендер і ми».

 2. Щорічні студентсько-викладацькі науково-практичні конференції («Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку засобів масової комунікації в Україні»; «Комунікативні технології ХХІ століття»);

3. Видання збірника наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культура та соціальні комунікації».

Кафедра організовує заходи для практично-професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері соціальних комунікацій. Зокрема:

 • щорічні Фестиваль реклами; Фестиваль соціальних проектів; Конкурс ораторського мистецтва;
 • сертифікатні програми та тренінги зі спеціальності;
 • проходження навчальних практик в установах, організаціях, підприємствах з перспективою майбутнього працевлаштування в них.

Міжнародна співпраця:

 • Сілезький університет в Катовіцах, Польщапосилення співпраці між кафедрами, активізація спільних наукових досліджень, розширення участі студентів та молодих учених у двосторонній науковій співпраці.
 • Об’єднання шкіл “Logos” в Варшаві, Польщабезкоштовне навчання для учнів з Польщі та України, підтримка в навчанні і побуті громадянам України в Польщі.
 • Сухумський державний університет (м. Тбілісі, Грузія), Білоруський торгівельно-економічний університет споживчої кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь), Поморська академія в Слупську (м. Слупськ, Польща)проведення наукових досліджень у галузях, що мають взаємний інтерес, вдосконалення кваліфікації академічного персоналу, проведення викладацьких і студентських обмінів, розробка і впровадження нових спільних навчальних програм, розробка спільних наукових проектів, спільні наукові публікації та обмін навчальними матеріалами, створення спільних навчальних програм із виданням подвійних дипломів.

Вас також можуть зацікавити такі спеціальності: політологія, громадське здоров’якультурологія, журналістика.

Контактна особа:

Ганна Валеріївна Охріменко

(098) 99-18-257

anna.okhrimenko@oa.edu.ua

+ Е-врядування

“Е-врядування” є спеціалізацією бакалаврату інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випускники спеціалізації знатимуть технологію роботи на базі комп’ютерної та організаційної техніки служб документаційного забезпечення управління; методи розробки їх оптимальних структур; методи дослідження, аналізу і розвитку документаційних систем, стандарти та уніфіковані системи документації; кадровий менеджмент державних установ і громадських організацій, економічні і правові аспекти їх діяльності.

Навчальні дисципліни:

 • Державна політика е-врядування;
 • Бренд-менеджмент в інформаційній діяльності;
 • Консалтинг соціокультурних процесів;
 • Психолінгвістика;
 • Системний аналіх інформаційних процесів;
 • Прикладні соціально-комунікативні технології;
 • Інформаційно-аналітична діяльність;
 • Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням);
 • Захист інформації;
 • Системи управління базами даних;
 • Основи web-дизайну;
 • ОНДР: переддипломний семінар;
 • Психологія реклами.

Можливості працевлаштування:

 • документознавець;
 • аналітик інформаційних ресурсів;
 • референт-помічник керівника організації;
 • менеджер у сфері надання інформації;
 • менеджер із комунікаційних технологій;
 • менеджер з реклами та маркетингу;
 • PR-менеджер;
 • прес-секретар;
 • архівіст.
+ Менеджмент прикладними соціально-комунікаційними технологіями

“Менеджмент інформаційно-комунікаційними технологіями” є спеціалізацією бакалаврату інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випускники спеціаліазії матимуть теоретичну і практичну підготовку з інформатики і комп’ютерної техніки, включаючи інформаційні технології та комп’ютерні мережі; знатимуть логіко-математичні методи обробки інформації, інформаційно-пошукові системи, принципи прийому і збору, систематизації і проведення наукових досліджень за профілем спеціальності, методологію аналізу вторинної інформації, текстів ЗМІ, вирішення методологічних і професійних проблем в галузі документно-інформаційної діяльності щодо забезпечення процесу управління соціальними об’єктами.

Спеціалізовані навчальні дисципліни:

 • Інноваційний менеджмент;
 • Кадровий менеджмент
 • Організація та управління діяльністю інформаційних установ;
 • Маркетингові дослідження в інформаційній діяльності;
 • Івент-менеджмент;
 • Організаційна культура;
 • Практикум з інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Інформаційна безпека Е-врядування;
 • Рекламний менеджмент;
 • Захист інформації;
 • Системи управління базами даних;
 • Основи web-дизайну;
 • Антикризовий менеджмент.

Можливості працевлаштування:

 • менеджер із комунікаційних технологій;
 • фахівець з аналізу консолідованої інформації;
 • менеджера з дослідження ринку та суспільної думки;
 • дизайнер з подієвих комунікацій;
 • менеджер із розвитку кадрів.
+ Інформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю

“Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю” є спеціалізацією магістеріуму інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випускники спеціалізації знатимуть сутність процесу маркетингових та PR-досліджень в інформаційній сфері, SMM менеджмент, HR-брендинг, їх основні напрями, принципи, технології; організаційні структури маркетингових та PR-підрозділів, їх завдання, функції;  принципи прийому і збору, систематизації і проведення наукових досліджень за профілем спеціальності; методологію аналізу вторинної інформації, текстів ЗМК.

Спеціалізовані навчальні дисципліни:

 • HR-брендинг;
 • Бізнес-аналітика в інформаційній сфері;
 • Прогностика інформаційно-аналітичних процесів;
 • Гендерний менеджмент у сфері інформаційної діяльності;
 • Системний аналіз мас-медійного простору;
 • Документно-інформаційне забезпечення державного управління.

Можливості працевлаштування:

 • фахівць у сфері реклами, маркетингу, зв’язків із громадськістю;
 • фахівць з документно-інформаційних комунікацій;
 • аналітик інформаційних ресурсів;
 • менеджер з SMM комунікацій;
+ Документознавство та інформаційна діяльність

“Документознавство та інформаційна діяльність” є спеціалізацію магістеріуму інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випускники спеціалізації матимуть професійні навички у сфері документно-інформаційного забезпечення державного управління, HR-менеджменту, основ міжнародної інформації та комунікації, теорії пропаганди та контрпропаганди,  методологію аналізу вторинної інформації й текстів ЗМІ,   нормативні документи з документаційного забезпечення управління та інформаційно-аналітичної діяльності; методи дослідження, аналізу і розвитку документаційних систем, стандарти та уніфіковані системи документації.

Навчальні дисципліни:

 • HR-менеджмент;
 • Політичні технології у сфері зв’язків з громадськістю;
 • Теорія пропаганди та контрпропаганди;
 • Гендерні студії;
 • Методи аналізу друкованих ЗМІ;
 • Документно-інформаційне забезпечення державного управління.

Можливості працевлаштування:

 • документознавець;
 • менеджер з персоналу (HR-менеджер);
 • фахівць з документно-інформаційних комунікацій;
 • менеджер у сфері надання інформації та консультативних послуг;
 • менеджер інформаційно-комунікаційних технологій.

Відгуки випускників

Всі ми, коли завершуємо навчання, покидаємо рідну альма-матер. І ви свого часу покинете. Але якщо вам пощастить навчатися в Острозькій академії, то вона ніколи не покине вас. Особливо, якщо ви будете навчатися на кафедрі «Документознавство та інформаційна діяльність». Вона назавжди залишить відбиток у вашому серці, у вашій свідомості та ході мислення. Вже ніколи ви не будете сприймати новини як абсолютну правду. Особисто я довірила своє майбутнє Острозькій академії, і ще жодної секунди не пожаліла!

Наталія Островська (Курилюк)
співвласник рекламної фірми
Рік випуску – 2013


На спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» я навчилася аналізувати інформацію і систематизувати отримані знання. В епоху глобалізації світ перенасичений великою кількістю інформації, яку доводиться фільтрувати і вибирати найбільш важливу. Або ти отримуєш певні знання поверхово, або починаєш заглиблюватися і вивчати більш предметно. Вибір залежить вже від самої людини, її інтересів і професійної орієнтації у житті. Ця спеціальність дала можливість вибирати, ким хочеш бути – діловодом, піарником, рекламним креатором чи журналістом. Я вибрала останнє і вирішила поглиблювати свої знання у цьому напрямку. Загалом я навчилася не розгублюватися у стрімкому інформаційному потоці, щоб відстежувати нові тренди і не випадати з інформаційного поля.

Ірина Наумець
заступник керівника відділу інформації та маркетингу Українського католицького університету (Львів)
Рік випуску – 2009


Документознавство та інформаційна діяльність – це спеціалаьність, яка дає багато корисних знань та умінь в багатьох галузях: менеджмент, маркетинг, документні комунікації. Навчання в Національному університеті “Острозька академія” дозволила повірити у власний потенціал та довела, що якісна освіта в Україні дійсно існує. І ще переконала в одній істині: ваша успішність, після отримання професії інформаційного аналітика та і будь-якої іншої, в першу чергу залежить від вашого бажання постійно вчитись, розвиватись і вдосконалювати свої знання!

Ольга Кінаш
проектний менеджер ГО “Агенція місцевого розвитку Тетіївщини”, координатор всеукраїнського проекту Муніципальна лабораторія ідей (м. Тетіїв, Київська область)
Рік випуску – 2008


Їй 13-річний стаж роботи в журналістиці підказує мені, що спеціалізована підготовка за цим фахом не є обов’язковою. Натомість надзвичайно велике значення має класична фундаментальна вища освіта. Я пишаюсь тим, що здобула її в стінах Національного університету «Острозька академія» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». В Академії мені навчили вчитися, навчили прагнути, навчили здобувати. А фахівці з інформаційної діяльності навчили чітко відрізняти факти від маніпуляцій.

Білецька Інна
спеціальний кореспондент телеканалу «Інтер» (корпункт м. Рівне)
Рік випуску – 2005


Соціальні мережі настільки ввійшли в наше життя, що без спілкування у “Facebook”, “Twitter” і “Google+” не можливо прожити і дня: там ми дізнаємося новини, ділимося власними досягненнями, купуємо товари і замовляємо послуги. Тому й з’явилася потреба в новій професії відеоблогера, яка на українському ринку є відносно новою, а тому й не надто поширеною. Саме, кваліфікація інформаційного аналітика та менеджера зв’язків з громадськістю, отримана в Острозькій академії, надала можливість реалізовуватись у сфері блогінгу та медіа-менеджменту.

Людмила Кот
Заступник директора Вищої школи NG із питань відеоблогінгу в соціальних медіа та оптимізації українських Інтернет-магазинів (Київ – Королівство Саудівська Аравія)
Рік випуску – 2011


Спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність” в Острозькій академії – це одна з доріг, яка веде до початку кар’єри у сфері маркетингу та маркетингових комунікацій. Навчальна програма спеціальності включає цикл теоретичних та практичних дисциплін, опанувавши які, я отримала ґрунтовні знання із сфери маркетингу. І ще переконала в одній істині: ваша успішність, після отримання професії інформаційного аналітика, в першу чергу залежить від вашого бажання постійно вчитись, розвиватись та вдосконалюватись.

Тетяна Стецюк
Керівник напрямку Управління брендом компанії Es
Рік випуску – 2013


Навчання в Острозькій академії я згадую як свої найкращі роки. Це те місце, де панує неймовірна атмосфера. Тут завжди поруч друзі, які вчаться з тобою до ночі, а то й до ранку. Тут викладачі, які не сухо подають матеріал, а гарно пояснюють, допомагають при потребі та головне – розуміють кожного студента. Мені мало хто вірить, що ходила на всі пари на 5 курсі, бо вони реально круті та цікаві і жаль було пропускати такий матеріал. Я горда тим, що працюю за отриманою спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність”, адже отримані на парах знання стали корисними та необхідними для моєї кар’єри. Знайомі здивоні, коли я кажу, що люблю свій університет та з радістю і гордістю вдіваю футболку Альма-матер

Марія Химера
Talent Manager, IT компанія Crowdin (Тернопіль)
Рік випуску – 2015


Острозька академія – це статус, а можливість навчатися у ній – шанс на успішне майбутнє. Обравши тут спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність”, я ні разу не пошкодувала про свій вибір, адже протягом всього періоду навчання мала можливість дізнаватись від професійних викладачів про інформаційні технології та управлінську діяльність в умовах сучасного інформаційного суспільства, а також як застосовувати отриманні знання на практиці. І, напевно, головне, чому я навчилась за ці п’ять років – це працювати в команді, а також адекватно та аналітично дивитися на речі та розуміти реальність, в якій ми з вами живемо, що дуже важливо аби встигати за швидким темпом життя ХХІ ст.

Христина Душко
Менеджер з реклами, Телерадіокомпанія СФЕРА-ТВ (Рівне)
Рік випуску – 2017