ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА І АРХІВНА СПРАВА

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Конкурсні предмети:

 • українська мова і література;
 • історія України;
 • іноземна мова або математика.

Код спеціальності – 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 40 місць
Максимальна кількість державних місць – 10 місць
Вартість навчання за рік – 10 900 грн
Заочна форма (1  курс):
Ліцензований обсяг – 40 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 6 050 грн

Розрахувати конкурсний бал>>

Причини, чому Ви маєте обрати саме інформаційну, бібліотечну і архівну справу:

 • володітимете професійними навичками в роботі з різними видами інформації (ділова, управлінська, рекламно-маркетингова);
 • отримаєте належну підготовку в галузях інформаційного менеджменту (ІТ-технології), менеджменту людських ресурсів (HR-менеджмент), проектного менеджменту (менеджмент бізнес-проектів, консалтингових послуг), рекламного та PR-менеджменту (менеджмент із маркетингових комунікацій та промоушн-акцій);
 • навчитеся створювати, аналізувати й оцінювати ділову, управлінську, спеціалізовану документацію рекламних агентств та інформаційних центрів;
 • будете вміти працювати з корпоративними системами електронного документообігу та бізнес-процесів, розробляти банки (бази) даних інформації.

За спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа» Ви зможете отримати:

 •  ступінь бакалавра інформаційної, бібліотечної і архівної справи;
 • ступінь магістра інформаційної, бібліотечної і архівної справи.

Після навчання Ви зможете працювати:

 • фахівцем у сфері реклами, маркетингу, зв’язків із громадськістю;
 • менеджером з персоналу (HR-менеджер);
 • фахівцем з документно-інформаційних комунікацій;
 • організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства та ін.);
 • менеджером у сфері надання інформації та консультативних послуг;
 • аналітиком інформаційних ресурсів.

Основні навчальні дисципліни:

Для забезпечення науково-дослідної підготовки фахівців професорсько-викладацький склад організовує:

1. Роботу науково-дослідних лабораторій та гуртків:

 •  «Лабораторія досліджень соціально-інформаційних процесів»;
 •  «Студія стратегічних комунікацій»;
 • «Документознавство та інформаційна діяльність: вивчення сучасних комунікаційних процесів»;
 •  «Вивчення особливостей законодавчого процесу у сучасних демократіях»;
 • школа гендерного паритету «Гендер і ми».

 2. Щорічні студентсько-викладацькі науково-практичні конференції («Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку засобів масової комунікації в Україні»; «Комунікативні технології ХХІ століття»);

3. Видання збірника наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культура та соціальні комунікації».

Кафедра організовує заходи для практично-професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері соціальних комунікацій. Зокрема:

 • щорічні Фестиваль реклами; Фестиваль соціальних проектів; Конкурс ораторського мистецтва;
 • сертифікатні програми та тренінги зі спеціальності;
 • проходження навчальних практик в установах, організаціях, підприємствах з перспективою майбутнього працевлаштування в них.

Міжнародна співпраця:

 • Сілезький університет в Катовіцах, Польщапосилення співпраці між кафедрами, активізація спільних наукових досліджень, розширення участі студентів та молодих учених у двосторонній науковій співпраці.
 • Об’єднання шкіл “Logos” в Варшаві, Польщабезкоштовне навчання для учнів з Польщі та України, підтримка в навчанні і побуті громадянам України в Польщі.
 • Сухумський державний університет (м. Тбілісі, Грузія), Білоруський торгівельно-економічний університет споживчої кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь), Поморська академія в Слупську (м. Слупськ, Польща)проведення наукових досліджень у галузях, що мають взаємний інтерес, вдосконалення кваліфікації академічного персоналу, проведення викладацьких і студентських обмінів, розробка і впровадження нових спільних навчальних програм, розробка спільних наукових проектів, спільні наукові публікації та обмін навчальними матеріалами, створення спільних навчальних програм із виданням подвійних дипломів.

Вас також можуть зацікавити такі спеціальності: політологія, громадське здоров’якультурологія, журналістика.

Хочу онлайн – консультанта. 

Контактна особа:

Олена Володимирівна

(067) 46-50-130

sholen@ua.fm

“Е-врядування” є спеціалізацією бакалаврату інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випускники спеціалізації знатимуть технологію роботи на базі комп’ютерної та організаційної техніки служб документаційного забезпечення управління; методи розробки їх оптимальних структур; методи дослідження, аналізу і розвитку документаційних систем, стандарти та уніфіковані системи документації; кадровий менеджмент державних установ і громадських організацій, економічні і правові аспекти їх діяльності.

Навчальні дисципліни:

 • Державна політика е-врядування;
 • Бренд-менеджмент в інформаційній діяльності;
 • Консалтинг соціокультурних процесів;
 • Психолінгвістика;
 • Системний аналіх інформаційних процесів;
 • Прикладні соціально-комунікативні технології;
 • Інформаційно-аналітична діяльність;
 • Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням);
 • Захист інформації;
 • Системи управління базами даних;
 • Основи web-дизайну;
 • ОНДР: переддипломний семінар;
 • Психологія реклами.

Можливості працевлаштування:

 • документознавець;
 • аналітик інформаційних ресурсів;
 • референт-помічник керівника організації;
 • менеджер у сфері надання інформації;
 • менеджер із комунікаційних технологій;
 • менеджер з реклами та маркетингу;
 • PR-менеджер;
 • прес-секретар;
 • архівіст.

“Управління прикладними соціально-комунікаційними технологіями” є спеціалізацією бакалаврату інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випускники спеціаліазії матимуть теоретичну і практичну підготовку з інформатики і комп’ютерної техніки, включаючи інформаційні технології та комп’ютерні мережі; знатимуть логіко-математичні методи обробки інформації, інформаційно-пошукові системи, принципи прийому і збору, систематизації і проведення наукових досліджень за профілем спеціальності, методологію аналізу вторинної інформації, текстів ЗМІ, вирішення методологічних і професійних проблем в галузі документно-інформаційної діяльності щодо забезпечення процесу управління соціальними об’єктами.

Навчальні дисципліни:

 • Менеджмент громадських організацій;
 • Інформаційний консалтинг;
 • Е-демократія та участь громадян у державному управлінні;
 • Психолінгвістика;
 • Системний аналіх інформаційних процесів;
 • Прикладні соціально-комунікативні технології;
 • Інформаційно-аналітична діяльність;
 • Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням);
 • Захист інформації;
 • Системи управління базами даних;
 • Основи web-дизайну;
 • ОНДР: переддипломний семінар;
 • Психологія реклами.

Можливості працевлаштування:

 • документознавець;
 • референт-помічник керівника організації;
 • менеджера у сфері надання інформації;
 • прес-секретар.

“Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю” є спеціалізацією магістеріуму інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випускники спеціалізації знатимуть сутність процесу маркетингових та PR-досліджень в інформаційній сфері, їх основні напрями, принципи, технології; організаційні структури маркетингових та PR-підрозділів, їх завдання, функції;  принципи прийому і збору, систематизації і проведення наукових досліджень за профілем спеціальності; методологію аналізу вторинної інформації, текстів ЗМІ; складання аналітичних оглядів, рецензій, редагування та підготовку матеріалу до друку.

Навчальні дисципліни:

 • HR-брендинг;
 • Бізнес-аналітика в інформаційній сфері;
 • Прогностика інформаційно-аналітичних процесів;
 • Гендерний менеджмент у сфері інформаційної діяльності;
 • Системний аналіз мас-медійного простору;
 • Документно-інформаційне забезпечення державного управління.

Можливості працевлаштування:

 • фахівць у сфері реклами, маркетингу, зв’язків із громадськістю;
 • фахівць з документно-інформаційних комунікацій;
 • аналітик інформаційних ресурсів;
 • менеджер інформаційно-комунікаційних технологій.

“Документознавство та інформаційна діяльність” є спеціалізацію магістеріуму інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випускники спеціалізації матимуть професійні навички у сфері документно-інформаційного забезпечення державного управління, HR-менеджменту, основ міжнародної інформації та комунікації, теорії пропаганди та контрпропаганди,  методологію аналізу вторинної інформації й текстів ЗМІ,   нормативні документи з документаційного забезпечення управління та інформаційно-аналітичної діяльності; методи дослідження, аналізу і розвитку документаційних систем, стандарти та уніфіковані системи документації.

Навчальні дисципліни:

 • HR-менеджмент;
 • Політичні технології у сфері зв’язків з громадськістю;
 • Теорія пропаганди та контрпропаганди;
 • Гендерні студії;
 • Методи аналізу друкованих ЗМІ;
 • Документно-інформаційне забезпечення державного управління.

Можливості працевлаштування:

 • документознавець;
 • менеджер з персоналу (HR-менеджер);
 • фахівць з документно-інформаційних комунікацій;
 • менеджер у сфері надання інформації та консультативних послуг;
 • менеджер інформаційно-комунікаційних технологій.
+ Про спеціальність

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Конкурсні предмети:

 • українська мова і література;
 • історія України;
 • іноземна мова або математика.

Код спеціальності – 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 40 місць
Максимальна кількість державних місць – 10 місць
Вартість навчання за рік – 10 900 грн
Заочна форма (1  курс):
Ліцензований обсяг – 40 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 6 050 грн

Розрахувати конкурсний бал>>

Причини, чому Ви маєте обрати саме інформаційну, бібліотечну і архівну справу:

 • володітимете професійними навичками в роботі з різними видами інформації (ділова, управлінська, рекламно-маркетингова);
 • отримаєте належну підготовку в галузях інформаційного менеджменту (ІТ-технології), менеджменту людських ресурсів (HR-менеджмент), проектного менеджменту (менеджмент бізнес-проектів, консалтингових послуг), рекламного та PR-менеджменту (менеджмент із маркетингових комунікацій та промоушн-акцій);
 • навчитеся створювати, аналізувати й оцінювати ділову, управлінську, спеціалізовану документацію рекламних агентств та інформаційних центрів;
 • будете вміти працювати з корпоративними системами електронного документообігу та бізнес-процесів, розробляти банки (бази) даних інформації.

За спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа» Ви зможете отримати:

 •  ступінь бакалавра інформаційної, бібліотечної і архівної справи;
 • ступінь магістра інформаційної, бібліотечної і архівної справи.

Після навчання Ви зможете працювати:

 • фахівцем у сфері реклами, маркетингу, зв’язків із громадськістю;
 • менеджером з персоналу (HR-менеджер);
 • фахівцем з документно-інформаційних комунікацій;
 • організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства та ін.);
 • менеджером у сфері надання інформації та консультативних послуг;
 • аналітиком інформаційних ресурсів.

Основні навчальні дисципліни:

Для забезпечення науково-дослідної підготовки фахівців професорсько-викладацький склад організовує:

1. Роботу науково-дослідних лабораторій та гуртків:

 •  «Лабораторія досліджень соціально-інформаційних процесів»;
 •  «Студія стратегічних комунікацій»;
 • «Документознавство та інформаційна діяльність: вивчення сучасних комунікаційних процесів»;
 •  «Вивчення особливостей законодавчого процесу у сучасних демократіях»;
 • школа гендерного паритету «Гендер і ми».

 2. Щорічні студентсько-викладацькі науково-практичні конференції («Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку засобів масової комунікації в Україні»; «Комунікативні технології ХХІ століття»);

3. Видання збірника наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культура та соціальні комунікації».

Кафедра організовує заходи для практично-професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері соціальних комунікацій. Зокрема:

 • щорічні Фестиваль реклами; Фестиваль соціальних проектів; Конкурс ораторського мистецтва;
 • сертифікатні програми та тренінги зі спеціальності;
 • проходження навчальних практик в установах, організаціях, підприємствах з перспективою майбутнього працевлаштування в них.

Міжнародна співпраця:

 • Сілезький університет в Катовіцах, Польщапосилення співпраці між кафедрами, активізація спільних наукових досліджень, розширення участі студентів та молодих учених у двосторонній науковій співпраці.
 • Об’єднання шкіл “Logos” в Варшаві, Польщабезкоштовне навчання для учнів з Польщі та України, підтримка в навчанні і побуті громадянам України в Польщі.
 • Сухумський державний університет (м. Тбілісі, Грузія), Білоруський торгівельно-економічний університет споживчої кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь), Поморська академія в Слупську (м. Слупськ, Польща)проведення наукових досліджень у галузях, що мають взаємний інтерес, вдосконалення кваліфікації академічного персоналу, проведення викладацьких і студентських обмінів, розробка і впровадження нових спільних навчальних програм, розробка спільних наукових проектів, спільні наукові публікації та обмін навчальними матеріалами, створення спільних навчальних програм із виданням подвійних дипломів.

Вас також можуть зацікавити такі спеціальності: політологія, громадське здоров’якультурологія, журналістика.

Хочу онлайн – консультанта. 

Контактна особа:

Олена Володимирівна

(067) 46-50-130

sholen@ua.fm

+ Е-врядування

“Е-врядування” є спеціалізацією бакалаврату інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випускники спеціалізації знатимуть технологію роботи на базі комп’ютерної та організаційної техніки служб документаційного забезпечення управління; методи розробки їх оптимальних структур; методи дослідження, аналізу і розвитку документаційних систем, стандарти та уніфіковані системи документації; кадровий менеджмент державних установ і громадських організацій, економічні і правові аспекти їх діяльності.

Навчальні дисципліни:

 • Державна політика е-врядування;
 • Бренд-менеджмент в інформаційній діяльності;
 • Консалтинг соціокультурних процесів;
 • Психолінгвістика;
 • Системний аналіх інформаційних процесів;
 • Прикладні соціально-комунікативні технології;
 • Інформаційно-аналітична діяльність;
 • Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням);
 • Захист інформації;
 • Системи управління базами даних;
 • Основи web-дизайну;
 • ОНДР: переддипломний семінар;
 • Психологія реклами.

Можливості працевлаштування:

 • документознавець;
 • аналітик інформаційних ресурсів;
 • референт-помічник керівника організації;
 • менеджер у сфері надання інформації;
 • менеджер із комунікаційних технологій;
 • менеджер з реклами та маркетингу;
 • PR-менеджер;
 • прес-секретар;
 • архівіст.
+ Управління прикладними соціально-комунікаційними технологіями

“Управління прикладними соціально-комунікаційними технологіями” є спеціалізацією бакалаврату інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випускники спеціаліазії матимуть теоретичну і практичну підготовку з інформатики і комп’ютерної техніки, включаючи інформаційні технології та комп’ютерні мережі; знатимуть логіко-математичні методи обробки інформації, інформаційно-пошукові системи, принципи прийому і збору, систематизації і проведення наукових досліджень за профілем спеціальності, методологію аналізу вторинної інформації, текстів ЗМІ, вирішення методологічних і професійних проблем в галузі документно-інформаційної діяльності щодо забезпечення процесу управління соціальними об’єктами.

Навчальні дисципліни:

 • Менеджмент громадських організацій;
 • Інформаційний консалтинг;
 • Е-демократія та участь громадян у державному управлінні;
 • Психолінгвістика;
 • Системний аналіх інформаційних процесів;
 • Прикладні соціально-комунікативні технології;
 • Інформаційно-аналітична діяльність;
 • Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням);
 • Захист інформації;
 • Системи управління базами даних;
 • Основи web-дизайну;
 • ОНДР: переддипломний семінар;
 • Психологія реклами.

Можливості працевлаштування:

 • документознавець;
 • референт-помічник керівника організації;
 • менеджера у сфері надання інформації;
 • прес-секретар.
+ Інформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю

“Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю” є спеціалізацією магістеріуму інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випускники спеціалізації знатимуть сутність процесу маркетингових та PR-досліджень в інформаційній сфері, їх основні напрями, принципи, технології; організаційні структури маркетингових та PR-підрозділів, їх завдання, функції;  принципи прийому і збору, систематизації і проведення наукових досліджень за профілем спеціальності; методологію аналізу вторинної інформації, текстів ЗМІ; складання аналітичних оглядів, рецензій, редагування та підготовку матеріалу до друку.

Навчальні дисципліни:

 • HR-брендинг;
 • Бізнес-аналітика в інформаційній сфері;
 • Прогностика інформаційно-аналітичних процесів;
 • Гендерний менеджмент у сфері інформаційної діяльності;
 • Системний аналіз мас-медійного простору;
 • Документно-інформаційне забезпечення державного управління.

Можливості працевлаштування:

 • фахівць у сфері реклами, маркетингу, зв’язків із громадськістю;
 • фахівць з документно-інформаційних комунікацій;
 • аналітик інформаційних ресурсів;
 • менеджер інформаційно-комунікаційних технологій.
+ Документознавство та інформаційна діяльність

“Документознавство та інформаційна діяльність” є спеціалізацію магістеріуму інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випускники спеціалізації матимуть професійні навички у сфері документно-інформаційного забезпечення державного управління, HR-менеджменту, основ міжнародної інформації та комунікації, теорії пропаганди та контрпропаганди,  методологію аналізу вторинної інформації й текстів ЗМІ,   нормативні документи з документаційного забезпечення управління та інформаційно-аналітичної діяльності; методи дослідження, аналізу і розвитку документаційних систем, стандарти та уніфіковані системи документації.

Навчальні дисципліни:

 • HR-менеджмент;
 • Політичні технології у сфері зв’язків з громадськістю;
 • Теорія пропаганди та контрпропаганди;
 • Гендерні студії;
 • Методи аналізу друкованих ЗМІ;
 • Документно-інформаційне забезпечення державного управління.

Можливості працевлаштування:

 • документознавець;
 • менеджер з персоналу (HR-менеджер);
 • фахівць з документно-інформаційних комунікацій;
 • менеджер у сфері надання інформації та консультативних послуг;
 • менеджер інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Відгуки випускників

Наталія Островська (Курилюк), 

співвласник рекламної фірми “OSTROVSKIY production” та агенції з організації свят “Happy People”.

Рік випуску – 2013

Всі ми, коли завершуємо навчання, покидаємо рідну альма-матер. І ви свого часу покинете. Але якщо вам пощастить навчатися в Острозькій академії, то вона ніколи не покине вас. Особливо, якщо ви будете навчатися на кафедрі «Документознавство та інформаційна діяльність». Вона назавжди залишить відбиток у вашому серці, у вашій свідомості та ході мислення. Вже ніколи ви не будете сприймати новини як абсолютну правду. Особисто я довірила своє майбутнє Острозькій академії, і ще жодної секунди не пожаліла!

Ірина Наумець, 

заступник керівника відділу інформації та маркетингу Українського католицького університету (Львів).

Рік випуску – 2009

На спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» я навчилася аналізувати інформацію і систематизувати отримані знання. В епоху глобалізації світ перенасичений великою кількістю інформації, яку доводиться фільтрувати і вибирати найбільш важливу. Або ти отримуєш певні знання поверхово, або починаєш заглиблюватися і вивчати більш предметно. Вибір залежить вже від самої людини, її інтересів і професійної орієнтації у житті. Ця спеціальність дала можливість вибирати, ким хочеш бути – діловодом, піарником, рекламним креатором чи журналістом. Я вибрала останнє і вирішила поглиблювати свої знання у цьому напрямку. Загалом я навчилася не розгублюватися у стрімкому інформаційному потоці, щоб відстежувати нові тренди і не випадати з інформаційного поля.

Ольга Кінаш, 

проектний менеджер ГО “Агенція місцевого розвитку Тетіївщини”, координатор всеукраїнського проекту Муніципальна лабораторія ідей (м. Тетіїв, Київська область)

Рік випуску – 2008

Документознавство та інформаційна діяльність – це спеціалаьність, яка дає багато корисних знань та умінь в багатьох галузях: менеджмент, маркетинг, документні комунікації. Навчання в Національному університеті “Острозька академія” дозволила повірити у власний потенціал та довела, що якісна освіта в Україні дійсно існує. І ще переконала в одній істині: ваша успішність, після отримання професії інформаційного аналітика та і будь-якої іншої, в першу чергу залежить від вашого бажання постійно вчитись, розвиватись і вдосконалювати свої знання!

Білецька Інна,

спеціальний кореспондент телеканалу «Інтер» (корпункт м. Рівне).

Рік випуску – 2005

Мій 13-річний стаж роботи в журналістиці підказує мені, що спеціалізована підготовка за цим фахом не є обов’язковою. Натомість надзвичайно велике значення має класична фундаментальна вища освіта. Я пишаюсь тим, що здобула її в стінах Національного університету «Острозька академія» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». В Академії мені навчили вчитися, навчили прагнути, навчили здобувати. А фахівці з інформаційної діяльності навчили чітко відрізняти факти від маніпуляцій.