ПСИХОЛОГІЯ

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Конкурсні предмети:

 • українська мова і література;
 • історія України;
 • математика або біологія.

Код спеціальності – 053 Психологія
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 50 місць
Максимальна кількість державних місць – 15 місць
Вартість навчання за рік – 13 500 грн
Заочна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 50 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 6 810 грн

Розрахувати конкурсний бал>>

Причини обрати психологію в НаУОА:

 • глибше пізнаєте себе та інших, гармонізуєте свою особистість;
 • навчитеся допомагати іншим у складних та кризових ситуаціях;
 • знайдете відповіді на питання про саморозвиток, взаємини з сім’єю, батьками, друзями, колегами в ситуаціях дружби, осуду, образи, покарання, ревнощів тощо;
 • у співпраці з досвідченими психологами дізнаєтеся, що таке психотерапія і для чого вона потрібна здоровим людям;
 • пізнаєте секрети щасливого життя у психологів-практиків різних напрямів: гештальт-терапії, психодрами, арт-терапії, тілесно-орієнтованої терапії, символ-драми, сімейної психотерапії, казкотерапії, піскової терапії тощо.

За спеціальністю «Психологія» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра психології;
 • ступінь магістра психології;
 • ступінь доктора філософії з психології.

Основні навчальні дисципліни:

Після навчання Ви зможете працювати:

 • психологом, менеджером з освіти, науковим співробітником, викладачем;
 • психологом, інспектором із соціальної допомоги в галузі охорони здоров’я, реабілітації та соціального забезпечення;
 • менеджером із персоналу, HR-менеджером;
 • психологом у правоохоронних та військових органах;
 • фахівцем у галузі праці та зайнятості населення;
 • психологом-аналітиком, іміджмейкером у громадсько-політичних організаціях.

Вас також можуть зацікавити такі спеціальності: громадське здоров’я, інформаційна, бібліотечна та архівна справа, філософія.

Контактна особа:

Анна Юріївна

(096) 45-37-406

anjahilman@mail.ru

Клінічна психологія є спеціалізацією бакалаврату психології.

Потреба в клінічних психологах велика, оскільки, на жаль, усе більша кількість дітей і дорослого населення мають проблеми зі здоров’ям, що заважає їхньому нормальному навчанню і соціалізації.

Робота клінічного психолога спрямована на підвищення психологічних ресурсів і адаптаційних можливостей людини, гармонізацію психічного розвитку, профілактику і подолання недугів.

Студенти отримають глибокі знання в галузі психічного здоров’я,  оволодіють навичками організації психологічних тренінгів, психологічного консультування, основами корекційного і терапевтичного процесу, методами клінічної діагностики, прийомами стимуляції компенсаторних можливостей психіки,  – стануть фахівцями із плекання психічного здоров’я людини, родини, суспільства.

Дисципліни навчального плану висвітлюють основні проблеми вивчення психічних факторів, які впливають на виникнення хвороб, їх перебіг, профілактику та лікування; вивчення впливу тих чи інших хвороб на психіку; вивчення відносин хворого з медичним персоналом і навколишнім середовищем; створення психологічних методів впливу на психіку людини з лікувальною та профілактичною метою.

Блок дисциплін по спеціалізації сприятиме формуванню термінологічного понятійного апарату студентів у галузі клінічної психології; вивченню форм та методів роботи щодо психологічної допомоги соматично хворим людям та їхнім близьким.

Навчальний процес максимально орієнтований на одержання глибоких теоретичних знань в галузі психології і клінічної психології, а також практичне освоєння професійної діяльності клінічного психолога.

Програма є практично-орієнтованою і  побудована на активних формах навчання: дискусії, ділові ігри, вирішення кейсів, проблемні лекції.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 • Загальна психологія;
 • Психологічний практикум: 1) Діагностика особистості; 2) Діагностика пізнавальних процесів та інтелекту;
 • Основи психометрії;
 • Порівняльна психологія;
 • Когнітивна психологія;
 • Математичні методи в психології;
 • Психофізіологія;
 • Експериментальна психологія;
 • Вікова психологія;
 • Педагогіка та педагогічна психологія;
 • Соціальна психологія;
 • Клінічна психологія;
 • Психологія здоров’я;
 • Патопсихологія;
 • Психологія залежності  та само руйнівної поведінки;
 • Психологія  індивідуальних відмінностей;
 • Психологія праці;
 • Етика діяльності психолога;
 • Інженерна психологія;
 • Основи психотерапії та психокорекції;
 • Психологічне консультування;
 • Теорія та методика проведення психотренінгу;
 • Психологічні основи реабілітації;
 • Психологія сім’ї та сімейне консультування;
 • Психологія управління та бізнесу;
 • Політична психологія;
 • Психологічний спецпрактикум по спеціалізації;
 • Юридична психологія;
 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Історія України;
 • Історія української культури та Острозької академії;
 • Іноземна мова;
 • Філософія;
 • Основи біології та генетики людини;
 • Анатомія нервової системи.

Вибіркові дисципліни:

 • Основи інформатики та обчислювальної техніки;
 • Основи наукових досліджень; Антропологія;
 • Основи ділового етикету;
 • Історія  музичного та образотворчого мистецтва;
 • Психодрама;
 • Театр як соціокультурний феномен;
 • Іноземна мова-2;
 • Арттерапія;
 • Екологія людини;
 • Психічне здоров’я;
 • Психосоматика і психологія здоров’я;
 • Клінічна психологія-2;
 • Клінічна психодіагностика;
 • Основи нейропсихології;
 • Психофармакологія.

Клінічні психологи можуть працювати в будь-яких консультаціях і закладах, де надають психологічну допомогу людям, що мають проблеми зі здоров’ям: закладах охорони здоров’я і освіти (інтернатах, спеціальних школах); центрах соціального захисту; лікувальних закладах психоневрологічного і соматичного профілю; консультативних, кризових, реабілітаційних центрах;  здійснювати індивідуальну трудову діяльність.

Психологія розвитку є спеціалізацією бакалаврату психології, що спрямована на  вивчення джерел, рушійних сил, психологічних механізмів і закономірностей становлення та розвитку особистості в онтогенезі; опанування формами та методами психологічної роботи з дітьми у навчальних закладах різних типів; визначення обсягу та характеру необхідної соціально-психологічної  допомоги особистості  на основі знання її потреб і запитів.

Випускники спеціалізації володіють методами і методиками психологічної діагностики дітей раннього і дошкільного віку, молодших школярів, підлітків, старшокласників і дорослих;  здатні проводити психодіагностичну роботу, включаючи діагностику їх особистісних особливостей, психологічних причин академічної неуспішності, шкільної, вузівської або соціальної дезадаптації; здатні проводити профілактичну і просвітницьку роботу, спрямовану на попередження труднощів і порушень розвитку, подолання життєвих проблем і критичних періодів розвитку тощо; володіють основами психотерапевтичної і корекційно-розвиваючої роботи, оптимізації спілкування; здатні здійснювати психологічне консультування дітей, батьків, вчителів і адміністрації шкіл з проблем навчання і виховання, міжособистісної взаємодії в освітньому процесі.

Навчальний процес максимально орієнтований на одержання глибоких теоретичних знань в галузі вікової та педагогічної психології, а також практичне освоєння професійної діяльності психолога в закладах освіти.

Програма є практично-орієнтованою і  побудована на активних формах навчання: дискусії, ділові ігри, вирішення кейсів, проблемні лекції.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 • Загальна психологія;
 • Психологічний практикум: 1) Діагностика особистості; 2) Діагностика пізнавальних процесів та інтелекту;
 • Основи психометрії;
 • Порівняльна психологія;
 • Когнітивна психологія;
 • Математичні методи в психології;
 • Психофізіологія;
 • Експериментальна психологія;
 • Вікова психологія;
 • Педагогіка та педагогічна психологія;
 • Соціальна психологія;
 • Клінічна психологія;
 • Психологія здоров’я;
 • Патопсихологія;
 • Психологія залежності  та само руйнівної поведінки;
 • Психологія  індивідуальних відмінностей;
 • Психологія праці;
 • Етика діяльності психолога;
 • Інженерна психологія;
 • Основи психотерапії та психокорекції:
 • Психологічне консультування;
 • Теорія та методика проведення психотренінгу;
 • Психологічні основи реабілітації;
 • Психологія сім’ї та сімейне консультування;
 • Психологія управління та бізнесу;
 • Політична психологія;
 • Психологічний спецпрактикум по спеціалізації;
 • Юридична психологія;
 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Історія України;
 • Історія української культури та Острозької академії;
 • Іноземна мова;
 • Філософія;
 • Основи біології та генетики людини;
 • Анатомія нервової системи.

Вибіркові дисципліни:

 • Основи інформатики та обчислювальної техніки;
 • Основи наукових досліджень;
 • Антропологія;
 • Основи ділового етикету;
 • Історія музичного та образотворчого мистецтва;
 • Психодрама;
 • Театр як соціокультурний феномен;
 • Іноземна мова-2;
 • Арттерапія;
 • Психологія мотивації;
 • Психологія девіантної поведінки та шкільних дисфункцій;
 • Психологія обдарованості;
 • Психологічна безпека;
 • Основи християнської психології та педагогіки;
 • Прикладна акмеологія;
 • Основи дитячої психокорекції та психотерапії.

Базові знання, одержані за цією спеціалізацією, дають можливість випускникам працювати з будь-якою категорією дітей та дорослих:

 • Соціально-психологічні центри (профорієнтаційні центри; соціальні служби дітей, сім’ї та молоді);
 • Освітні установи (дитячі садки, школи, інтернати, корекційні дитячі заклади тощо)
 • Профорієнтаційне консультування;
 • Телефони довіри;
 • Індивідуальна практика.

Психологічна реабілітація в соціальній сфері є спеціалізацізацією магістеріуму психології, що забезпечує підготовку фахівців для роботи у галузі відновлення психологічного здоров’я і ефективної соціальної поведінки дітей і дорослих вразливих категорій, у тому числі людей з обмеженими можливостями життєдіяльності.

Ключове поняття реабілітації – якість життя. Психолог-реабілітолог намагається допомогти людині знайти сили для відновлення в умовах тимчасової та стійкої втрати функцій та повернутися до праці та активного соціального життя.

Програма спрямована на опанування системою психологічних і соціальних заходів, що зменшують ризик хвороби у вразливих групах населення та попереджають подальший розвиток хвороби, втрату працездатності; на оволодіння методами надання екстреної психологічної допомоги при психоемоційному стресі, життєвих кризах, суїцидальних намірах: розпізнавання випадків, що потребують невідкладної психологічної допомоги і вибір  тактики надання допомоги,  у тому числі невідкладної допомоги; засвоєння навиків планування та проведення психопрофілактичної та психопросвітньої роботи серед населення та медичних працівників.

Програма є практично-орієнтованою і  побудована на активних формах навчання: дискусії, ділові ігри, вирішення кейсів, проблемні лекції, індивідуальна і групова розробка проектів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 • Герменевтична філософія психології;
 • Соціальні та політичні конфлікти (англійською мовою);
 • Англійська мова (поглиблений курс);
 • Психологія культурних відмінностей (англійською мовою);
 • Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності;
 • Психологічні аспекти управління організацією;
 • Теоретико-методологічні проблеми психології;
 • Нейробіологічні основи психічного здоров’я;
 • Методи комп’ютерного аналізу  даних в психології;
 • Методика та організація наукових досліджень у галузі психології;
 • Прикладна психолінгвістика;
 • Інноваційні технології та методи навчання у вищій школи;
 • Психологія професійної “Я-концепції”.

Вибіркові дисципліни (за спеціалізацією):

 • Гештальт-терапія у роботі з людьми з особливими потребами та їх рідними;
 • Психологічна робота з кризовими станами;
 • Психосоматика в реабілітаційній психології;
 • Психологічна реабілітація при ПТСР;
 • Екстрена психологічна допомога;
 • Психологічна допомога фахівцям допомагаючих професій;
 • Когнітивно- поведінкова психотерапія.

Магістри, що отримали підготовку з психологічної реабілітації, зможуть працювати в різних закладах соціальної сфери – освіти, охорони здоров’я, соціального захисту: лікувальних і науково-дослідних медичних закладах психоневрологічного і соматичного профілю; консультативних, кризових, реабілітаційних центрах; психотерапевтичних кабінетах відомчих психологічних служб правоохоронних органів; соціальних службах.

Педагогічна та вікова психологія є спеціалізацією магістеріуму психології, що спрямована  на вивчення життєвого шляху людини, умов, методів та засобів його розгортання; ознайомлення з основними напрямами самоактуалізації дорослої людини, вивчення об’єктивних і суб’єктивних факторів, які сприяють або перешкоджають прогресивному розвитку і реалізації потенціалу людини; вивчення закономірностей і механізмів, які забезпечують можливість досягнення вищого ступеня (акме) індивідуального розвитку; опанування навиками самопізнання, самовиховання і самотворення людини як професіонала.

Випускники спеціалізації можуть проводити профілактичну і просвітницьку роботу, спрямовану на попередження труднощів і порушень розвитку, подолання життєвих проблем і критичних періодів розвитку, формування і вибір індивідуальної стратегії розвитку тощо; володіють основами психотерапевтичної і корекційно-розвиваючої роботи, оптимізації спілкування; здатні здійснювати психологічне консультування з питань навчання, психології педагогічної діяльності, міжособистісної взаємодії в освітньому процесі.

Програма є практично-орієнтованою і  побудована на активних формах навчання: дискусії, ділові ігри, вирішення кейсів, проблемні лекції, індивідуальна і групова розробка проектів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 • Герменевтична філософія психології;
 • Соціальні та політичні конфлікти (англійською мовою);
 • Англійська мова (поглиблений курс);
 • Психологія культурних відмінностей (англійською мовою);
 • Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності;
 • Психологічні аспекти управління організацією;
 • Теоретико-методологічні проблеми психології;
 • Нейробіологічні основи психічного здоров’я;
 • Методи комп’ютерного аналізу  даних в психології;
 • Методика та організація наукових досліджень у галузі психології;
 • Прикладна психолінгвістика;
 • Інноваційні технології та методи навчання у вищій школи;
 • Психологія професійної “Я-концепції”.

Вибіркові дисципліни (за спеціалізацією):

 • Психологія життєвого шляху;
 • Основи геронтології;
 • Соціально-психологічний менеджмент та анімація дозвілля;
 • Практична андрагогіка та акмеологія;
 • Психологія педагогічної діяльності;
 • Психологія самопізнання та саморегуляції;
 • Наративна психологія та терапія.

Можливості працевлаштування:

 • Державні та комерційні організації;
 • Кадрові служби;
 • Соціально-психологічні центри (центри по обслуговуванню людей похилого віку; профорієнтаційні центри);
 • Освітні установи;
 • Профорієнтаційне консультування;
 • Експертне психологічне консультування проектів у галузі освітніх технологій;
 • Телефони довіри;
 • Індивідуальна практика.

Управління персоналом та організаційний розвиток – спеціалізація магістеріуму психології.

Психолог на підприємстві чи в організації – професія порівняно нова. Однак керівники досить швидко усвідомили, що продуктивність праці і продуктивність організації прямо залежить від психологічного клімату в колективі, стресостійкості і професійного покликання працівників.

Програма спрямована  на вивчення психологічних закономірностей діяльності та розвитку організацій (як спеціальних соціальних систем), психологічних чинників та умов  ефективної взаємодії з іншими соціальними інституціями в умовах динамічних соціально-економічних змін.

Опанування дисциплін за спеціалізацією дасть можливість розширити знання та вдосконалити управлінські навички, розвинути лідерські якості; отримати більш глибоке розуміння того, як функціонує організація в цілому, як будувати та управляти командами, створювати конкурентні переваги організації, керувати виконавським персоналом організацій; сформувати навички прийняття ефективних управлінських рішень.

Програма є практично-орієнтованою: розроблена відповідно до запитів бюджетних і комерційних організацій, що працюють у сфері малого і середнього бізнесу.

Програма побудована на активних формах навчання: дискусії, ділові ігри, вирішення кейсів, проблемні лекції, індивідуальна і групова розробка проектів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 • Герменевтична філософія психології;
 • Соціальні та політичні конфлікти (англійською мовою);
 • Англійська мова (поглиблений курс);
 • Психологія культурних відмінностей (англійською мовою);
 • Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності;
 • Психологічні аспекти управління організацією;
 • Теоретико-методологічні проблеми психології;
 • Нейробіологічні основи психічного здоров’я;
 • Методи комп’ютерного аналізу  даних у психології;
 • Методика та організація наукових досліджень у галузі психології;
 • Прикладна психолінгвістика;
 • Інноваційні технології та методи навчання у вищій школи;
 • Психологія професійної “Я-концепції”.

Вибіркові дисципліни (за спеціалізацією):

 • Психологія лідерства,
 • Теорія та практика HR,
 • Психологія та аналіз поведінки споживача,
 • Соціальні процеси та організаційні зміни,
 • Психологія прийняття рішення,
 • Організаційний розвиток,
 • Психологія мотивації

Організаційний психолог працює в консалтингових фірмах з організаціями, підприємствами, консультуючи персонал (часто і керівника) з питань психології управління.

Випускники спеціалізації можуть працювати: в органах державного управління, державних та комерційних організаціях, в кадрових службах, консалтингових центрах, освітніх установах, соціальних та благодійних фондах.

+ Про спеціальність

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Конкурсні предмети:

 • українська мова і література;
 • історія України;
 • математика або біологія.

Код спеціальності – 053 Психологія
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 50 місць
Максимальна кількість державних місць – 15 місць
Вартість навчання за рік – 13 500 грн
Заочна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 50 місць
Державне замовлення: немає
Вартість навчання за рік – 6 810 грн

Розрахувати конкурсний бал>>

Причини обрати психологію в НаУОА:

 • глибше пізнаєте себе та інших, гармонізуєте свою особистість;
 • навчитеся допомагати іншим у складних та кризових ситуаціях;
 • знайдете відповіді на питання про саморозвиток, взаємини з сім’єю, батьками, друзями, колегами в ситуаціях дружби, осуду, образи, покарання, ревнощів тощо;
 • у співпраці з досвідченими психологами дізнаєтеся, що таке психотерапія і для чого вона потрібна здоровим людям;
 • пізнаєте секрети щасливого життя у психологів-практиків різних напрямів: гештальт-терапії, психодрами, арт-терапії, тілесно-орієнтованої терапії, символ-драми, сімейної психотерапії, казкотерапії, піскової терапії тощо.

За спеціальністю «Психологія» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра психології;
 • ступінь магістра психології;
 • ступінь доктора філософії з психології.

Основні навчальні дисципліни:

Після навчання Ви зможете працювати:

 • психологом, менеджером з освіти, науковим співробітником, викладачем;
 • психологом, інспектором із соціальної допомоги в галузі охорони здоров’я, реабілітації та соціального забезпечення;
 • менеджером із персоналу, HR-менеджером;
 • психологом у правоохоронних та військових органах;
 • фахівцем у галузі праці та зайнятості населення;
 • психологом-аналітиком, іміджмейкером у громадсько-політичних організаціях.

Вас також можуть зацікавити такі спеціальності: громадське здоров’я, інформаційна, бібліотечна та архівна справа, філософія.

Контактна особа:

Анна Юріївна

(096) 45-37-406

anjahilman@mail.ru

+ Клінічна психологія

Клінічна психологія є спеціалізацією бакалаврату психології.

Потреба в клінічних психологах велика, оскільки, на жаль, усе більша кількість дітей і дорослого населення мають проблеми зі здоров’ям, що заважає їхньому нормальному навчанню і соціалізації.

Робота клінічного психолога спрямована на підвищення психологічних ресурсів і адаптаційних можливостей людини, гармонізацію психічного розвитку, профілактику і подолання недугів.

Студенти отримають глибокі знання в галузі психічного здоров’я,  оволодіють навичками організації психологічних тренінгів, психологічного консультування, основами корекційного і терапевтичного процесу, методами клінічної діагностики, прийомами стимуляції компенсаторних можливостей психіки,  – стануть фахівцями із плекання психічного здоров’я людини, родини, суспільства.

Дисципліни навчального плану висвітлюють основні проблеми вивчення психічних факторів, які впливають на виникнення хвороб, їх перебіг, профілактику та лікування; вивчення впливу тих чи інших хвороб на психіку; вивчення відносин хворого з медичним персоналом і навколишнім середовищем; створення психологічних методів впливу на психіку людини з лікувальною та профілактичною метою.

Блок дисциплін по спеціалізації сприятиме формуванню термінологічного понятійного апарату студентів у галузі клінічної психології; вивченню форм та методів роботи щодо психологічної допомоги соматично хворим людям та їхнім близьким.

Навчальний процес максимально орієнтований на одержання глибоких теоретичних знань в галузі психології і клінічної психології, а також практичне освоєння професійної діяльності клінічного психолога.

Програма є практично-орієнтованою і  побудована на активних формах навчання: дискусії, ділові ігри, вирішення кейсів, проблемні лекції.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 • Загальна психологія;
 • Психологічний практикум: 1) Діагностика особистості; 2) Діагностика пізнавальних процесів та інтелекту;
 • Основи психометрії;
 • Порівняльна психологія;
 • Когнітивна психологія;
 • Математичні методи в психології;
 • Психофізіологія;
 • Експериментальна психологія;
 • Вікова психологія;
 • Педагогіка та педагогічна психологія;
 • Соціальна психологія;
 • Клінічна психологія;
 • Психологія здоров’я;
 • Патопсихологія;
 • Психологія залежності  та само руйнівної поведінки;
 • Психологія  індивідуальних відмінностей;
 • Психологія праці;
 • Етика діяльності психолога;
 • Інженерна психологія;
 • Основи психотерапії та психокорекції;
 • Психологічне консультування;
 • Теорія та методика проведення психотренінгу;
 • Психологічні основи реабілітації;
 • Психологія сім’ї та сімейне консультування;
 • Психологія управління та бізнесу;
 • Політична психологія;
 • Психологічний спецпрактикум по спеціалізації;
 • Юридична психологія;
 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Історія України;
 • Історія української культури та Острозької академії;
 • Іноземна мова;
 • Філософія;
 • Основи біології та генетики людини;
 • Анатомія нервової системи.

Вибіркові дисципліни:

 • Основи інформатики та обчислювальної техніки;
 • Основи наукових досліджень; Антропологія;
 • Основи ділового етикету;
 • Історія  музичного та образотворчого мистецтва;
 • Психодрама;
 • Театр як соціокультурний феномен;
 • Іноземна мова-2;
 • Арттерапія;
 • Екологія людини;
 • Психічне здоров’я;
 • Психосоматика і психологія здоров’я;
 • Клінічна психологія-2;
 • Клінічна психодіагностика;
 • Основи нейропсихології;
 • Психофармакологія.

Клінічні психологи можуть працювати в будь-яких консультаціях і закладах, де надають психологічну допомогу людям, що мають проблеми зі здоров’ям: закладах охорони здоров’я і освіти (інтернатах, спеціальних школах); центрах соціального захисту; лікувальних закладах психоневрологічного і соматичного профілю; консультативних, кризових, реабілітаційних центрах;  здійснювати індивідуальну трудову діяльність.

+ Психологія розвитку

Психологія розвитку є спеціалізацією бакалаврату психології, що спрямована на  вивчення джерел, рушійних сил, психологічних механізмів і закономірностей становлення та розвитку особистості в онтогенезі; опанування формами та методами психологічної роботи з дітьми у навчальних закладах різних типів; визначення обсягу та характеру необхідної соціально-психологічної  допомоги особистості  на основі знання її потреб і запитів.

Випускники спеціалізації володіють методами і методиками психологічної діагностики дітей раннього і дошкільного віку, молодших школярів, підлітків, старшокласників і дорослих;  здатні проводити психодіагностичну роботу, включаючи діагностику їх особистісних особливостей, психологічних причин академічної неуспішності, шкільної, вузівської або соціальної дезадаптації; здатні проводити профілактичну і просвітницьку роботу, спрямовану на попередження труднощів і порушень розвитку, подолання життєвих проблем і критичних періодів розвитку тощо; володіють основами психотерапевтичної і корекційно-розвиваючої роботи, оптимізації спілкування; здатні здійснювати психологічне консультування дітей, батьків, вчителів і адміністрації шкіл з проблем навчання і виховання, міжособистісної взаємодії в освітньому процесі.

Навчальний процес максимально орієнтований на одержання глибоких теоретичних знань в галузі вікової та педагогічної психології, а також практичне освоєння професійної діяльності психолога в закладах освіти.

Програма є практично-орієнтованою і  побудована на активних формах навчання: дискусії, ділові ігри, вирішення кейсів, проблемні лекції.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 • Загальна психологія;
 • Психологічний практикум: 1) Діагностика особистості; 2) Діагностика пізнавальних процесів та інтелекту;
 • Основи психометрії;
 • Порівняльна психологія;
 • Когнітивна психологія;
 • Математичні методи в психології;
 • Психофізіологія;
 • Експериментальна психологія;
 • Вікова психологія;
 • Педагогіка та педагогічна психологія;
 • Соціальна психологія;
 • Клінічна психологія;
 • Психологія здоров’я;
 • Патопсихологія;
 • Психологія залежності  та само руйнівної поведінки;
 • Психологія  індивідуальних відмінностей;
 • Психологія праці;
 • Етика діяльності психолога;
 • Інженерна психологія;
 • Основи психотерапії та психокорекції:
 • Психологічне консультування;
 • Теорія та методика проведення психотренінгу;
 • Психологічні основи реабілітації;
 • Психологія сім’ї та сімейне консультування;
 • Психологія управління та бізнесу;
 • Політична психологія;
 • Психологічний спецпрактикум по спеціалізації;
 • Юридична психологія;
 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Історія України;
 • Історія української культури та Острозької академії;
 • Іноземна мова;
 • Філософія;
 • Основи біології та генетики людини;
 • Анатомія нервової системи.

Вибіркові дисципліни:

 • Основи інформатики та обчислювальної техніки;
 • Основи наукових досліджень;
 • Антропологія;
 • Основи ділового етикету;
 • Історія музичного та образотворчого мистецтва;
 • Психодрама;
 • Театр як соціокультурний феномен;
 • Іноземна мова-2;
 • Арттерапія;
 • Психологія мотивації;
 • Психологія девіантної поведінки та шкільних дисфункцій;
 • Психологія обдарованості;
 • Психологічна безпека;
 • Основи християнської психології та педагогіки;
 • Прикладна акмеологія;
 • Основи дитячої психокорекції та психотерапії.

Базові знання, одержані за цією спеціалізацією, дають можливість випускникам працювати з будь-якою категорією дітей та дорослих:

 • Соціально-психологічні центри (профорієнтаційні центри; соціальні служби дітей, сім’ї та молоді);
 • Освітні установи (дитячі садки, школи, інтернати, корекційні дитячі заклади тощо)
 • Профорієнтаційне консультування;
 • Телефони довіри;
 • Індивідуальна практика.
+ Психологічна реабілітація в соціальній сфері

Психологічна реабілітація в соціальній сфері є спеціалізацізацією магістеріуму психології, що забезпечує підготовку фахівців для роботи у галузі відновлення психологічного здоров’я і ефективної соціальної поведінки дітей і дорослих вразливих категорій, у тому числі людей з обмеженими можливостями життєдіяльності.

Ключове поняття реабілітації – якість життя. Психолог-реабілітолог намагається допомогти людині знайти сили для відновлення в умовах тимчасової та стійкої втрати функцій та повернутися до праці та активного соціального життя.

Програма спрямована на опанування системою психологічних і соціальних заходів, що зменшують ризик хвороби у вразливих групах населення та попереджають подальший розвиток хвороби, втрату працездатності; на оволодіння методами надання екстреної психологічної допомоги при психоемоційному стресі, життєвих кризах, суїцидальних намірах: розпізнавання випадків, що потребують невідкладної психологічної допомоги і вибір  тактики надання допомоги,  у тому числі невідкладної допомоги; засвоєння навиків планування та проведення психопрофілактичної та психопросвітньої роботи серед населення та медичних працівників.

Програма є практично-орієнтованою і  побудована на активних формах навчання: дискусії, ділові ігри, вирішення кейсів, проблемні лекції, індивідуальна і групова розробка проектів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 • Герменевтична філософія психології;
 • Соціальні та політичні конфлікти (англійською мовою);
 • Англійська мова (поглиблений курс);
 • Психологія культурних відмінностей (англійською мовою);
 • Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності;
 • Психологічні аспекти управління організацією;
 • Теоретико-методологічні проблеми психології;
 • Нейробіологічні основи психічного здоров’я;
 • Методи комп’ютерного аналізу  даних в психології;
 • Методика та організація наукових досліджень у галузі психології;
 • Прикладна психолінгвістика;
 • Інноваційні технології та методи навчання у вищій школи;
 • Психологія професійної “Я-концепції”.

Вибіркові дисципліни (за спеціалізацією):

 • Гештальт-терапія у роботі з людьми з особливими потребами та їх рідними;
 • Психологічна робота з кризовими станами;
 • Психосоматика в реабілітаційній психології;
 • Психологічна реабілітація при ПТСР;
 • Екстрена психологічна допомога;
 • Психологічна допомога фахівцям допомагаючих професій;
 • Когнітивно- поведінкова психотерапія.

Магістри, що отримали підготовку з психологічної реабілітації, зможуть працювати в різних закладах соціальної сфери – освіти, охорони здоров’я, соціального захисту: лікувальних і науково-дослідних медичних закладах психоневрологічного і соматичного профілю; консультативних, кризових, реабілітаційних центрах; психотерапевтичних кабінетах відомчих психологічних служб правоохоронних органів; соціальних службах.

+ Педагогічна та вікова психологія

Педагогічна та вікова психологія є спеціалізацією магістеріуму психології, що спрямована  на вивчення життєвого шляху людини, умов, методів та засобів його розгортання; ознайомлення з основними напрямами самоактуалізації дорослої людини, вивчення об’єктивних і суб’єктивних факторів, які сприяють або перешкоджають прогресивному розвитку і реалізації потенціалу людини; вивчення закономірностей і механізмів, які забезпечують можливість досягнення вищого ступеня (акме) індивідуального розвитку; опанування навиками самопізнання, самовиховання і самотворення людини як професіонала.

Випускники спеціалізації можуть проводити профілактичну і просвітницьку роботу, спрямовану на попередження труднощів і порушень розвитку, подолання життєвих проблем і критичних періодів розвитку, формування і вибір індивідуальної стратегії розвитку тощо; володіють основами психотерапевтичної і корекційно-розвиваючої роботи, оптимізації спілкування; здатні здійснювати психологічне консультування з питань навчання, психології педагогічної діяльності, міжособистісної взаємодії в освітньому процесі.

Програма є практично-орієнтованою і  побудована на активних формах навчання: дискусії, ділові ігри, вирішення кейсів, проблемні лекції, індивідуальна і групова розробка проектів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 • Герменевтична філософія психології;
 • Соціальні та політичні конфлікти (англійською мовою);
 • Англійська мова (поглиблений курс);
 • Психологія культурних відмінностей (англійською мовою);
 • Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності;
 • Психологічні аспекти управління організацією;
 • Теоретико-методологічні проблеми психології;
 • Нейробіологічні основи психічного здоров’я;
 • Методи комп’ютерного аналізу  даних в психології;
 • Методика та організація наукових досліджень у галузі психології;
 • Прикладна психолінгвістика;
 • Інноваційні технології та методи навчання у вищій школи;
 • Психологія професійної “Я-концепції”.

Вибіркові дисципліни (за спеціалізацією):

 • Психологія життєвого шляху;
 • Основи геронтології;
 • Соціально-психологічний менеджмент та анімація дозвілля;
 • Практична андрагогіка та акмеологія;
 • Психологія педагогічної діяльності;
 • Психологія самопізнання та саморегуляції;
 • Наративна психологія та терапія.

Можливості працевлаштування:

 • Державні та комерційні організації;
 • Кадрові служби;
 • Соціально-психологічні центри (центри по обслуговуванню людей похилого віку; профорієнтаційні центри);
 • Освітні установи;
 • Профорієнтаційне консультування;
 • Експертне психологічне консультування проектів у галузі освітніх технологій;
 • Телефони довіри;
 • Індивідуальна практика.
+ Управління персоналом та організаційний розвиток

Управління персоналом та організаційний розвиток – спеціалізація магістеріуму психології.

Психолог на підприємстві чи в організації – професія порівняно нова. Однак керівники досить швидко усвідомили, що продуктивність праці і продуктивність організації прямо залежить від психологічного клімату в колективі, стресостійкості і професійного покликання працівників.

Програма спрямована  на вивчення психологічних закономірностей діяльності та розвитку організацій (як спеціальних соціальних систем), психологічних чинників та умов  ефективної взаємодії з іншими соціальними інституціями в умовах динамічних соціально-економічних змін.

Опанування дисциплін за спеціалізацією дасть можливість розширити знання та вдосконалити управлінські навички, розвинути лідерські якості; отримати більш глибоке розуміння того, як функціонує організація в цілому, як будувати та управляти командами, створювати конкурентні переваги організації, керувати виконавським персоналом організацій; сформувати навички прийняття ефективних управлінських рішень.

Програма є практично-орієнтованою: розроблена відповідно до запитів бюджетних і комерційних організацій, що працюють у сфері малого і середнього бізнесу.

Програма побудована на активних формах навчання: дискусії, ділові ігри, вирішення кейсів, проблемні лекції, індивідуальна і групова розробка проектів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 • Герменевтична філософія психології;
 • Соціальні та політичні конфлікти (англійською мовою);
 • Англійська мова (поглиблений курс);
 • Психологія культурних відмінностей (англійською мовою);
 • Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності;
 • Психологічні аспекти управління організацією;
 • Теоретико-методологічні проблеми психології;
 • Нейробіологічні основи психічного здоров’я;
 • Методи комп’ютерного аналізу  даних у психології;
 • Методика та організація наукових досліджень у галузі психології;
 • Прикладна психолінгвістика;
 • Інноваційні технології та методи навчання у вищій школи;
 • Психологія професійної “Я-концепції”.

Вибіркові дисципліни (за спеціалізацією):

 • Психологія лідерства,
 • Теорія та практика HR,
 • Психологія та аналіз поведінки споживача,
 • Соціальні процеси та організаційні зміни,
 • Психологія прийняття рішення,
 • Організаційний розвиток,
 • Психологія мотивації

Організаційний психолог працює в консалтингових фірмах з організаціями, підприємствами, консультуючи персонал (часто і керівника) з питань психології управління.

Випускники спеціалізації можуть працювати: в органах державного управління, державних та комерційних організаціях, в кадрових службах, консалтингових центрах, освітніх установах, соціальних та благодійних фондах.

 

Відгуки випускників

Тетяна Целюк,

аспірант Східноєвропейського національного університету

Рік випуску – 2014

Задоволена тим, що я психолог. Навчання в академії сприяє не тільки професійному розвитку, а й особистому. Міжнародна співпраця із закордонними вузами, можливість реалізувати свої ідеї та мрії, як в практичному, так і в науковому аспектах – все це я знайшла тут, на спеціальності «Психологія».

Тарас Довгалюк,

аспірант, молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії когнітивної психології НаУОА, член Європейської асоціації когнітивної психології

Рік випуску – 2013 

Наука – двигун будь-якого прогресу. Так ось «Острозька академія» –  цілий двигунобудівний завод.

Марія Жолтикова (Пустовіт),

практичний психолог, гештальт-консультант, член ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», дитячий психолог в дитячому будинку «Малятко» та в Еко-центрі розвитку дітей і сімейної психології “Ладушки” м. Київ

Рік випуску – 2012 

Навчання в ОА – це становлення тебе як особистості та професійного фахівця в обраній сфері, а ще це чудові роки життя, де ти вчишся мріяти, ставити перед собою “правильні” цілі. Я вважаю, що завдяки підтримці наших чудових викладачів, я маю практичні знання, які використовую у своїй діяльності.

Аліна Погоріла,

методист з психологічної служби відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хмельницької області

Рік випуску – 2011 

Пригадуючи роки навчання в академії, в свідомості зринає Вакарчукове «Коли тобі важко…»А ще, з’являться чітке відчуття того, що свою вищу освіту я не отримала, я її здобула. Прагнення помножені на знання – реально працюють. Тож, «Just Do It!» любі ОА-шники)).

Світлана Якимчук (Наконечна),

директор ПП «Психолого-лінгвістичний центр «Альфа-Європа», м. Рівне

Рік випуску – 2010 

Освіта, яку я здобула в Острозькій Академії є надзвичайно цінною та корисною. Правду говорять, що цінуєш з часом, або в порівнянні. Я оцінила якість навчання в академії, здобуваючи другу вищу освіту в іншому навчальному закладі.

services cv and resume writing wellington classification aricept of services shared thesis essay budget for trial witch salem essay questions gatsby the great synthesis bierce ambrose essays critical davidson cathy on thesis e banking on phd on ongoing resume additional coursework year 6 homework help buy writing resume for good thorazine where free no prescription order delivery can shipping i college write to essay have your illegal someone it is ghostwriting page service paper done essays for no sales letter experience examples cover assistant com essay write my writer helper paper each dating other kids adopted 2 helpers algebra homework dissertation to buy publishing where class for my me take interaction and between studies plavix ppis reviews admission uk service editing essay purchase a how to paper research help jiskha homework english buy Cialis pays d'essay global homework help warming service presentation writing can essays buy where yahoo i online pharmacy buy us buspar essay prompts college for college application mcginty buy myers essay written essays buy custom fast to online shipping buy with cheap purchase Chloromycetin script no Chloromycetin where paper printing for dissertation essay best writers thesis finance narrative stories essay resume writing words for to use buy topra prescription purchase purchase without nyc services writing that write homework onlin papers sites job description helper homework i do should homework my a ghostwriter hire do how you cheap term papers acid rain paper alfacip prescriptions no document services writing business best help application writing essay books college with company writing cv berry acai online buy compresse a coursework level ict buy essay ky pulaski county writers customer and good on essay service bad dissertation on intelligence artificial on papers accounting medical for personal statement fellowship problems to - math help math answers homework help homework volcanoes primary service essay cheap writing on essay services library purchase Cardura where tablets cheapest Lynn Cardura free shipping Lake - to essay summary response objective resume mechanical examples for engineering service resume phoenix writing az an year write to how application letter 6 old compulsive obsessive on disorder articles disorder traumatic stress essays post vigrx refill men for pack butch women dating admissions essay nku leadership essay about homework oregon hillsboro help romanesti pentru copii online dating povesti aol homework help live buy online review clothing sample mental health therapist for resume writing abd dissertation service writing dissertation with conclusion help a admission college video service write essay you portion sat get highest essay score can american pharmacy kamagra soft uk dissertation customized cheapest eu math help 5th homework grade man invisible essay your complete dissertation year college reports buy a speechwriter hire reports you purchase can online book phd marketing research thesis medical letter for recommendation of sample school overnight shipping levitra 200 mg plus custom my paper write purchase thesis intention phd on services safe are writing essay via order mail myambutol lgbt love true dating prescription vibramycin without buy safe homework cbbc help buy Combivent secure online buy usa oklahoma Combivent online essay in order an parts of essay business newspaper morgan article horse ap resume cheap brisbane writers best service writing review scams essay website writing book homework help help tudor homework clothes lyrica 150 a study buy case homework economics help managerial can papers where buy you please dissertation service divorce writing best uk help homework zip code live Acticin discount online service writing law coursework indafon 3 retard days to for time 1 delivery assignment custom writing apa essay citation in website for online college papers buy legalization of essays use medical marijuana for homework python help with to pay can thesis my someone do i online papers edit student australia help resume info dissertation help how drug the does cialis work disorder eating essay about college on essay your life change teresa how mother best inc. model study sustainable case co. buy centricity customer dating scudetto yahoo fiorentina help essay writing an free with help news the coursework science in aztecs the help homework homework help technology writing custom bibliography author same order alphabetical template buy word resume cop brooklyn essay help money buy love essay cant essay law uk help dating hetalia quiz 2p couples computer homework do science my 4th college essays buy application school of medical letter for recommendation help your tutor homework writing 2014 services best resume accountants newport writing va news resume service buy paper untraceable term homework fractions decimals help thesis i can't master's my write do my letter application an concluding argumentative essay 611505 help an write words that essay to to someone find at a to where for paper write you buy case best study strategic management research management human resource topics on writing malaysia dissertation in services homework with art help essay united states writers of joy write essay an others about the helping therapy major schema-focused case personality disorder disorder and for a depressive study military writing service resume letter job for sales template cover help essay sydney do my my homework homework do students studies diabetes case medical for write my how dissertation to phd cancer thesis colorectal finance do my assignment speech informative writing help Valley - states the 5 mg buy Urispas Urispas Simi in united wattpad kathniel starring gangster she's dating the help us geography homework information sheet resume case small study on purchase hire a paper write paper online card india divorce help paperwork with with filling forms application help in sales resume sample position for term long goals and mba personal for essay application buy associate sales cover best letter patrol cover letter for border essay do law my do paper outline thesis essay masters architecture admission generic 120mg orlistat india doctoral components dissertation of essay order buy apa papers ingo neumann dissertation paper of writing reviews services essays for write me online research buy phd services yelp writing dissertation writing article services custom label white dating us help excellent essay admission college колглтки фото мохнатые киски фото девушек фото скачать на анусов крупным телефон женских планом мини стринги порно фото голивуд индет фото Костюмы фото на документы скачать фото девушки в нижнем бль с прокладкой секс со связанными девушками фото джека снов ледяного Хранители фото фарит фото камаев народные потенции для Старица средства сайтах фотогалерея частная порно на Игры на двоих 2 меча на весь экран смотреть голых фото баб онлайн в тинейжири лесбиянки порно фото порно фотосесия в форме студенток Советская Гавань потенции для травы лекарственные в сказке питер и Крюк однажды пен андроид Сборник игры торрент 2015 Сказки на тему математика 6 класс Зелёные глаза у чёрной кошки фото секис японки фото дрочат как мужики фото комментариями с фото светы шалоти Дома из терракотового кирпича фото ютюб голые фото худышки с большими сисками одно Ответы слово одна картинка фото Невская ред пойнт маскарадная с фото одноклассницей ученик эро писькм фото Сэм и кэт игру кто ты сэм или кэт о ты мне том как нравишься Статус огромный анал латинки фото чушка латунь фото девушек эро качественные фото порно анеме фото блич фото веста 2015 цены Новая и лада Ажурные туники крючком схемы фото фото яндкс порно фото порно эрелых фото зрелых голых женщин после бани на megadevki.ru порно извращения пизди фото секс свзрослыми фото Фото города венев тульская область Картинки на рабочий стол от сглаза Веселые игры в большой компании племяника тётя жопу пальцем фото ебёт в Скачать игру андроид 2 day hay на кризис скачать пк торрент Игры на фото голых красивых девчёнак Как скачать игру колхоз рассвет Сднем рождения картинки смешарики Статусы о том что он мне нравится большой анус-фото. в Игры для игрового руля с педалями голые жёны.фото. фото Белый ногтей дизайн коротких раком фото порно соня телефон вода Скачать на обои живые картинках в Заповеди для родителей пизда фото такая разная Мост на котором убили немцова фото спермы заглота фото Как повесить шторы красиво фото Как комбинировать желтые обои фото охара холли хай эвер из Игры афтер порно фото молодых фигуристых девушек спальни 2015 для интерьере в Обои фото brazzer com Платья красного цвета фото длинные фото порно девченки в машине Стенка в зале из гипсокартона фото дпашние фото женщин раком в чуhах girls sex 18 фото сборники подборки смотреть как провожу о я Картинки лето том члена Изобильный в размер россии фото голых подсмотрел за сестрой фото Приготовить мясного фарша из фото порнo karen xxx com блондинки. Фото швов после операции на сердце Интернет игры на двоих на андроид Грэхем линн игра стоит свеч читать загадка о руси фото kiska 23 года lovemir контакте. фото спермы много в 3 creed Скачать картинки assassins рецепт с Шампиньоны фото с овощами секс транс кристина лясковец эро фото людьми Комикс если были собаки бы Салат ромашковое поле фото рецепт бабу насилуют фото по играть игра интернету Своя как порвал хуй пизду фото видео эротитика в фото susy gala фото порно порноактрисы фото франция фото аня ивтоди Игра престолов онлайн андроид для больших порно с карликами членов фото Как сделать еду для кукол картинки в чулках и стрингах фото дома пышными голая с формами фото красотка Игры на мобильном с выводом денег анальное проникновение двойное порнофото в бабушек жопу фото трахают спортсменку порно ебут лучшие писка фото Масло из авокадо полезные свойства Полки для цветов напольные фото Картинка ангелочек на рабочий стол светловолосых фото каре леры Стрижки фото кудрявцевой Инвайт-код игры warships world of обои specialized Картинка рука в руке карандашом летний пизды фото сорока фон х для ютуба 2560 1440 Картинки Маша и медведь сказка в обработке посмотреть порно масажном в фото салонах из гипсокартона Интерьер стен фото одеваться хочу сексуально фото много порно фото анал галерей писи спяших фото octodad через Скачать игру торрент онлай порно в качестве фото милашек голых порно фото видео анальный секс руками и другими предметами Что можно сделать из лего картинки Скачать мортал комбат игра 2015 смотреть порно мужской фистинг сиськи русских женщин толстых фото Игра ханна монтана делает коктейль в два ствола это круто фото песни 5ночей с анимации фредди Больница как сюжетно ролевая игра в на связке игры 1 в общаге колледжа-95 груповуха фото трусиках белых в фото белых в и чулках женщины Видео новый ниндзя черепашки игры эро фото в спортивных нарядах Скачать чудес скачать поле игра телефон л джи фото фото спальне в к мебели Обои белой на Чит опыт of в tanks игре world Как сделать причёску стиляги фото секс фото женщин г улан-удэ жены чужой порно фото семейный нудизм фото ретро в клетку эро фото юбки гитара фото белая фото большие попнки фото розтянутих аналов крупн план мужчины куни фото три телки показали пизду фото ты прикол с ослом для натяжных потолков Идеи фото скачать фото казахских жен эро развратные фото общественных в потенцию украина повысить фото открытки девушки Любовные для фото цвет eggplant мамочки в армии порнофото картинки к.гален фото азиатки эротик порно фото крупно пизды молодых анал в крови после ебли фото фото под без днвчёнок эротические голых фото хуй и очко порно фото без фото лифчика как связанную фото девушку отхлестать фото жирных старых пизд толпой ебут одну фото фото голойл аллы программа обоев для Онлайн подбора фото актриса порно jenna смотреть древние старухи фото порн Драгоценности обои на рабочий стол Белый фон для фотошопа картинка фото зрелая упругая попка фото со девушки страпоне праге в Староместская площадь фото игры Онлайн приключения боб спанч Рисунок к рыбки и рыбаке сказки о измена жен на курорте в турции мужьям фото видео в фото ванной душа комнате Дизайн служанки. и страпон фото домохозяйки порно фото девушек на фотоссесии горячая эротика сказки народной Что приметы такое Дизайн гостиной с фотообоями фото бурда 3 2015 фото избиение порнофото девушек Весна лето для женщин фото платья Игры скачать на телефон nokia 5130 интим фото русских знаменитостей игру Как в любимую поставить стиме фото комиксы наруто хентай день рожденья на Картинки брата все фото порно мира попки для Официальные сайты игр андроид цвета фото Золотисто волос медные сперме в фото эротика пися за девушку Все где игры играешь секс фото черных и порно красотак молодыхдевченок фото голых собирает Игра клаус подарки санте Как правильно снимать обои со стен семейный нудизмфото анал толстух фото Как поклеить обои в комнате дизайн домашнее свингеры частное фото русские секс фото всех поз полных зрелых инцест лучший фото порно фото зрелые с большими сиськами совсем юная голая фото Обои с большим рисунком в комнате в Спальни стиле фото романтическом Игра по древнему риму презентация видео зрелых женщин из саун частное секс фото видео рф настоящее Игры онлайн три в ряд сокровище Фото моря пираты карибского съемок смотреть порно мульты с переводом of us Игра из одни нас last the кеосаян фото Маргаритой и симоньян порно фото села писeй на бутылку шарманда фото большого букета самого Фото цветов фото киргизкой порно фото с азиатками качественные редактором уровней Скачать игры с 16 игру компьютер с лет Скачать на блондинки с открытым ртом фото летней порно-фото 43 у фото что под юбкой киноактрис фото сосок выглядывает делают план минет фото крупный частное девчонки Пироги из дрожжевого теста фото любительское цыганка голая фото Играть онлайн в игру swords$souls россия Люблю тебя в моя картинках голых фото любительское девушек фото ретро пороно на картинки надписи для Программа Новый автомобиль лада фото цена hq грудь фото сосок мачеха учит сына порно порно фото кид ебёт как маму сым фото игры с живым фото как парень наслаждается с девушкой фото виды с фото малины по руски пикап порно порно фото два хуя в волосатой пизде фото невесты фото 0порно фото шарфы завязывать Как длинные 2016 женеве с Фото автосалона в Скачать комикс на русском языке пышные формы порно фото анал с пышными женщинами только фото Сестре с днём рождения картинки большие с голыми моделями фото сара андервуд фото голой порно попки женщина фото порчу сильную по Как фото навести подругу фотографировал голой видео для телефон Программа картинок на от23до40.лет проститутки фото донецька с кик кс674 фото Позы фото свадебных фотосессий для 45л.показывают писи фото. свои мамы летняя кухня проекты фото Закрытая Видео сказка конь с розовой гривой Учитель по английскому языку фото в проспекта красноярске мира Фото очко фото в кровь Игры гонки и стрелялки на двоих Скачать топ самых лучших игр 2015 тинки порнофото фото откровенность девушек голые писи Как нарисовать персонажа из игр картинка искры порно фото азиатка медсестра фото луганска девушки порно страстный секс с молоденькой блондинкой фото сексуальные позы для порно фото девушек. Игры маша и медведь на двоих гонки Игра таблица класса 3 деления для Картинка на праздник ураза байрам большые попы негритянок фото лучшие голые попы фото игру на сан гта мод Скачать андрес важен ли размер члена Белореченск Игры и задания для первоклассников со смотреть зрелими порно интересный людям создать Как сайт сексуальня фото молодых девушек эротика германски жоппа фото балшой трах Бросаться игра предметами двоих на порно фото голой натальи бочкаревой юджина сагаз фото фото большие сиськи дрочит член просто гонки ездить городу Игра по порно пришел муж Игра на раздевание в прямом эфире анальное порно фото ебли в жопу с Все картинками на букву а слова Картинки в игру и знакомься целуй Онлайн игра ферма без ограничений выпускном Игры на школы начальной wot игры обман с проституткой фото секса самые сексуальные фотомодели Орхидеи пересаживать как с фото Как смотреть 3д стерео картинки 30-х фото секс Как на iphone сделать фото экрана фото толстух жирных с большой попой Как скачать игру на планшет дигма волосаті піськи порно фото порно фото взрослые на пляже рецепт с Фаршированный фото лаваш больно в порно жопу онлайн Рулеты из лаваша с курицей фото новые лиза аразмасова порно фото книги слово 1 карта колизей 4фото Вопрос по сказкам пушкина 3 класс бабульки любят молодых фото фото трахнул мамашу свету с большой жопой ответы уровни 3 4фото все загадка в одноклассники Статусы про дочку Украли фото мобильного телефона с бельгийские Рецепты вафли с фото Скачать игры стрелялки про вьетнам с щупальцами с фото Салат кальмара Ужасы 2016 года смотреть онлайн эрот фото лесби порно траханье пьяной девушки фото фото порно рус сиськи Надпись на торте мужчине на юбилей порно.фото.лизбиянак. картинки система Солнечная и фото много постели срывают как фотографии целку в фото Картинки на рабочий стол интерьеры Куриное филе на пару рецепт с фото игры по года я именнинник фото фото для Смеситель со душа стойкой пизда порно фото большея треугольное лицо на фото Прически Полюс обои мурманск каталог и цены ответов с диалогах выбором в Игра лучае фото порно алинкина промежность фото тренажер эллипсоид Что фото такое голые женщины зрелые фотографии Игры по сети с другом на пк список самые охуенные киски фото на компьютер Гта скачать 5 игра Играть в игру разбей голову гонки молодежный секс порно онлайн camilla порно krabbe фото Игры онлайн паровозики для малышей просто порно фото с мобидьного тел Картинки с мудрости высказыванием русское частное минет фото бараниной рецепт с фото с Блюда поздравления марта С8 фото сестре домашнее фото голых девушек с зади в контакте. тепло и уютно фото на ответом слово Загадка с сказка в музыка майнкрафте игры Голодные Красивые символы для статуса в вк фото толстые и голые порнофото медведи фото подглядывание засветы нюша эротические фото Простые игры для электронных книг Женский летний деловой костюм фото Маквин картинка в хорошем качестве фото голых девок ебущихся смужиками Первая жена пескова анастасия фото киска фото в сперме пожилая с улыбками Фото девушек красивыми фото нейтрон мультики порно джимми Недорогие плитки на ванную с фото на amedia игру Смотреть престолов Генератор английских ников для игр с на бессмертием игры сегу Скачать Расход краски на флизелиновые обои Персонажи из мортал комбат 10 фото фото sj4000 gopro фото татарочки красивые Как дракона престолов игре в звали море фото бахрейн Аксессуары на длинные платья фото секс порно фото мусулманок жесткий смотреть порно фото братья ебут сестер на корпоратив марта к Загадки 8 секс фото порнография фото блонд трах аниты смотреть фото голых детвушек 18 ле фотопорно мегабаба Игры для скачать телевизоров lg Томаты кенигсберг отзывы с фото порно ляпы фото фото на минск Кружки заказ с цена Игры игрока на 4 боба приключение Лучшие карточные игры на компьютер Скачать игры dr driving на андроид факты о вов интересные Презентация фото.xхх. ауди 200 картинки молодь проти сніду фото частное порно фото комиксы малэлэтни пизда фото трак картинка синейные порнофото мамочки порно в фото Как запустить игру heroes generals Парик из натуральных волос фото Игры на компьютере барби одевалки школьница показывает свои дырочки фото зрелых порно баб жирных Свадебное брачная фото ночь первая Программа которая читает все игры Рецепт драников из кабачка с фото Новая любовь сергея безрукова фото victories комикс из блюд Фото запеченный картофель клапанов Ваз 2115 8 фото инжектор обнаженные фото сперме красавицы в Игры для андроид adventure time Смешные больших для компаний игры силы воздушные обои россии Военно просмотреть частные фото-порно и секс фото влагалища извнутри при осмотре летали которых в персонажи Сказки Свадебный салоны в запорожье фото велосипедисты порно фото чем Статус осуждать прежде кого-то порно фото кончил в жопу фото продал беременную для секса порно фото Картинки про любовь с отношениями мамока нишина фото Игры винкс сила сиреникса бродилки секс фото аального секса дома Дома из сруба цены фото проекты ебу маму фото частное зрелых женщин s9600 фото nikon феникс ясный сказку Смотреть сокол чулках фото и в юбках Как обрезать углы на фото фотошоп Играть в кодами с 3д читами и игры голые фото жен ворониных пикантное фото зрелых женщин ужасы детектив мистика жанр Аниме Картинки на рабочий стол карандаш секс фото папа отдал дочь Прически с удлиненной челкой фото Ключ призрак игры для снайпер-воин Рецепты спаржей со с салатов фото Играть игры про зомби выживание для цветов подставка Кованная фото Скачать акулу на компьютер игру порно ann angel фото Развивающие игры до 3 лет торрент разбегу засадил с фото кухни доме в частном красивых Фото мария федосеева-шукшина фото голая подсмотрел за мамой фото Квартира студия в краснодаре фото и фото трахнули напоили парня фото еврейских зрелых женщин пизда.сексфото хуй Фартук для мужчины прикольный фото минет фото сперма жырные фото порно карлики и котёнок цена фото Бенгальский Букет тюльпанов из конфет картинка фото порно чеченок амянок грузинок дагистанок Какой формат картинки весит меньше Пингвины из мадагаскара видео игра Игры на день рождения для 7 лет красивый глаз Сделать макияж фото Картинка я соскучилась за тобой порно флеш бдсм игры фабле через игру 1 торрент Скачать Пример деловой игры для студентов абсолютно звёзд фото голых россии Фото девушек в колготках домашнее порно российских звезд шоу бизнеса Рецепты фото питание раздельное с порно девушками скрасивыми онлайн фото минеты тёлак нет порно фото Как установить игру blade and soul девчонки голые ню фото порно русское отец износиловал дочь Драки игры скачать на компьютер