МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Код спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна-програма: міжнародні фінанси
Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 40 місць
Державне замовлення:  немає
Вартість навчання за контрактом – 18 500 грн
Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:
 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова або географія

або

 • Українська мова та література
 • Іноземна мова
 • Географія або біологія

Причини обрати освітньо-професійну програму «Міжнародні фінанси» в НаУОА:

 • отримаєте якісні освітні послуги в галузі міжнародних фінансів, організації банківської та страхової справи та інших складових фінансового ринку;
 • досконало вивчите англійську мову за адаптованими до вимог обраної спеціальності програмами, що створить для Вас неабиякі конкурентні переваги на ринку праці;
 • навчитеся працювати в команді та розв’язувати складні задачі в умовах неповної інформації та суперечливих вимог;
 • опануєте мистецтво самопрезентації та ефективної комунікації з оточенням;
 • поринете у неймовірно цікаве студентське життя.
За спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра фінансів, банківської справи та страхування
 • ступінь магістра фінансів, банківської справи та страхування
 • ступінь доктора філософії з менеджменту.

Можливості працевлаштування: 

 • фінансовим менеджером
 • економістом-аналітикіом на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю
 • фінансовим менеджером іноземних компаній, включаючи комерційні банки, страхові компанії, інвестиційні фонди та біржі
 • податковим консультантом
 • ризик-менеджером у сфері міжнародного бізнесу
 • у приватних підприємців у сфері міжнародного бізнесу
 • фахівцем з розробки міжнародних інвестиційних проектів.

 

Додаткові можливості:

 • участь в програмах академічної мобільності та отримання подвійного диплому в одному із європейських вузів;
 • паралельне навчання на іншому факультеті НаУОА з метою здобуття другої вищої освіти;
 • вивчення, окрім англійської, інших іноземних мов за сертифікатними програмами НаУОА;
 • здійснення наукових досліджень та участь у студентських конференціях, конкурсах та брейн-рингах з питань розвитку національної та світової економіки;
 • навчання у Школі молодіжного підприємництва НаУОА щодо започаткування власної справи;
 • заняття улюбленим видом спорту: футболом, тенісом, баскетболом, шейпінгом, волейболом, степ-аеробікою тощо;
 • вдосконалення лідерських здібностей у студентських органах самоврядування та багато іншого.

Перелік  навчальних дисциплін (обов’язкові):

цикл загальної підготовки:

 

Перелік навчальних дисциплін (вибіркові):

цикл загальної підготовки:

 • Національна безпека України
 • Історія музичного та образотворчого мистецтва
 • Правове регулювання діяльності підприємства
 • Основи ділового етикету
 • Театр та театральні студії
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
  цикл професійної підготовки блок 1 :
 • Економіко-математичне моделювання
 • Міжнародна економіка
 • Фіскальна політика України та зарубіжних країн
 • Економіка праці та міграційні процеси
 • Міжнародний екаунтинг
 • Міжнародні інвестиції
 • Фінансовий контролінг міжнародних корпорацій
 • Управління підприємством на платформі 1С
 • Фінансова статистика
 • Міжнародні публічні фінанси
 • Фінанси транснаціональних корпорацій
 • Ризик-менеджмент
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

цикл професійної підготовки блок 2 :

 • Моніторинг макроекономічної діяльності
 • Міжнародна економіка
 • Фіскальна політика
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Фінанси місцевого самоврядування
 • Моніторинг міжнародних фінансів
 • Вартісний аналіз та інжиніринг
 • Управління підприємством на платформі 1С
 • Фінансова статистика
 • Digital- технології обробки даних
 • Фінансовий контролінг корпорацій
 • Ризик-менеджмент
 • Соціальне страхування.

Вас можуть також зацікавити такі спеціальності: міжнародні фінансидержавні та корпоративні фінансиекономічна кібернетикафінанси, банківська справа та страхуванняоблік і оподаткуванняцифровий маркетинг.

Контактна особа:

Ольга Іванівна Дем’янчук

(098) 425-41-32

olha.demianchuk@oa.edu.ua

Відгуки випускників

Я щиро вдячний долі за те, що свого часу вона поєднала мене з «Острозькою академією». П’ять років стаціонару на економічному факультеті дали мені необхідну базу для дорослого життя та подальшої кар`єри. Але «Острозька академія» дає не лише знання. Цей заклад виховує Людину, всебічно розвиненого громадянина. Мені доводилось бувати в багатьох ЗВО України, проте ні з чим не зрівняну внутрішню ауру, особливий дух, багатовікову велич я відчував лише в нашій академії. Якби час повернувся, і зараз я знову постав перед питанням, де продовжити навчання, мій вибір був би однозначним та таким, як і 15 років тому: тільки «Острозька академія!

Сергій Кондрачук Голова Здолбунівської районної державної адміністрації Рік випуску – 2008


Острозька Академія навчила добувати інформацію з будь-яких джерел, самостійності у прийнятті рішень, привила любов до власної історії країни.

Скуратовська Ольга начальник планово-економічного відділу, ТзОВ “Українські торгівельні мережі” Рік випуску – 2000


Навчанням в Академії – це найкращі роки. Спогали про дні проведені в ОА – це лише позитивні емоції сповнені тепла.

Оксана Тимошицька працює у ПАТ Укрсоцбанк Unicredit Рік випуску – 2009


Вже, чи лише, 6 років пройшло після випуску з Острозької академії, і я з упевненістю можу сказати, що ні на мить не шкодую про свій вибір як університету, так і факультету. Особисто для мене, навчання в ОА – це величезний досвід, початковий професійний і, що важливіше, життєвий, це школа розвитку мене як особистості. Пам’ятаю, скільки було недоспаних ночей і переживань перед парами та сесіями, але саме такі моменти й підготували мене до подальшого розвитку кар’єри. Навчання в академії дало мені величезний поштовх не сидіти на місці, не чекати поки щось зміниться, а навпаки, стимул постійно розвиватися і випробовувати себе. Дякую, моя рідна ОА!

Ірина Павлюковець консультант, група з надання послуг у сфері ведення обліку, складання бухгалтерської та податкової звітностей, податково-юридичний департамент, ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» Рік випуску – 2009


Економічна освіта дає можливість працевлаштуватись практично у будь-якій сфері діяльності, залежно від ваших вподобань: чи то на виробничому, сільськогосподарському підприємстві, у банківській системі, у сфері страхування чи в університеті. Ви обираєте те, що вам цікаво. При цьому можете займатись бухгалтерією, інвестиціями, закупівлями, вчителювати або ж започаткувати власну справу. Знання економіки полегшують також управління власними фінансами та фінансами вашої сім’ї. Острозька академія ж, окрім необхідних знань, вчить своїх студентів зберігати в професійній діяльності принципи людяності, чесності, етики та здорового патріотизму. А це саме те, що так необхідно нашому суспільству зараз.

Богдана Гаврилюк спеціаліст з корпоративної та управлінської звітності в ПАТ «Citybank» Рік випуску – 2009


Предмети, які викладаються на спеціальності «фінанси і кредит» в Острозькій академії, надають фундаментальні знання з багатьох галузей і виходять далеко за межі середньостатистичної програми вузу. Саме такі ґрунтовні знання дозволяють випускникам швидко знайти престижну роботу у великих компаніях в різних галузях економіки, допомагають досягти успіху як в Україні, так і за кордоном, та не поступаються знанням, здобутим у престижних вузах США.

Іван Стецюк викладач фінансів у Fox School of Business, Temple University США Рік випуску – 2004


Відсоток працевлаштованих студентів ОА один з найвищих в Україні, ось це головний критерій якості освіти!

Віталій Ундір Голова Острозької районної державної адміністрації Рік випуску – 2004


ВІДГУК ВИПУСКНИКА 2

Юлія Шерон enior Environmental Manager at Indiana Department of Environmental Management, спеціаліст з фінансів) Рік випуску – 2010


Для мене Острозька Академія – це рідна Альма Матер, яка відчинила для мене двері в майбутнє. Тут я вивчив англійську завдяки висиокваліфікаованим викладачам та завдяки участі у обмінній канадській програмі. Знання мови мені дали можливість поїхати по обміну на навчання в Німеччині, а пізніше отримати роботу в американській аудиторській компанії Ернсь & Янг, де вся методологія, документація і переписка ведеться на англіській мові. Я жалію лише, що не відвідував факультатив по німецькій, яка мені зараз також дуже б знадобилася, хоча в ОА така можливість була. Я вважаю, що людина повинна все життя вчитися і розвиватися. В Острозькій Академія я навчився швидко опановувати нові для мене дисципліни і знання і цей навик здобутий в Острозькій Академії використовую і в подальшому житті та кар*єрі.

Шафранський Олександр Андрійович асистент в відділі аудиту, фірма Ерст енд Янг (Ernst&Young), Краків, Польща Рік випуску – 2012