ЕКОНОМІКА

Економічний факультет

Код спеціальності – 051 Економіка

Освітньо-професійна програма: Економічна кібернетика.

Денна форма (1 курс):
Ліцензований обсяг – 30 місць.
Максимальна кількість державних місць – 17 місць
Вартість навчання за рік – 17 240 грн.

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для бюджетних конкурсних пропозицій:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Іноземна мова або географія

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  для окремих спеціальностей для небюджетних конкурсних пропозицій і в заяві вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова або географія
  або
 • Українська мова
 • Іноземна мова
 • Географія або фізика

Мінімальний прохідний бал на державну форму навчання у 2019р.181,48

Середній прохідний бал для вступу на платну форму навчання у 2019р. – 163

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі виключно на платну форму навчання 100

Розрахувати конкурсний бал>>

Причини обрати обрати освітньо-професійну програму «Економічна кібернетика» в НаУОА:

 • отримаєте якісні освітні послуги в галузі комп’ютерних технологій та економічного аналізу у ЗВО вільному від корупції;
 • оволодієте сучасними професійними знаннями та навичками, необхідними для гарантованого працевлаштування за фахом;
 • досконало вивчите англійську мову і отримаєте неабиякі конкурентні переваги на ринку праці України та зарубіжжя;
 • навчитеся працювати в команді та розв’язувати складні задачі в умовах неповної інформації та суперечливих вимог;
 • опануєте мистецтво самопрезентації та ефективної комунікації з оточенням; поринете у неймовірно цікаве студентське життя.

За  освітньо-професійною програмою Економічна кібернетика Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра з економіки
 • ступінь магістра з економіки
 • ступінь доктора філософії з менеджменту або прикладної математики.

Можливості працевлаштування:
Фахівець у галузі економічної кібернетики може обіймати посади менеджерів з управління ІТ- проектами, а також виконувати роботи з розробки інформаційних систем, комп’ютерних програм,  розроблення та супроводження Web-сайтів, створення та оброблення баз даних; посади економістів-аналітиків на підприємствах і бюджетних установах, у страхових компаніях, у комерційних банках та інших фінансових установах.

Додаткові можливості:

 • участь в програмах академічної мобільності та отримання подвійного диплому в одному із європейських вузів;
 • паралельне навчання на іншому факультеті НаУОА з метою здобуття другої вищої освіти;
 • вивчення, окрім англійської, інших іноземних мов за сертифікатними програмами НаУОА;
 • здійснення наукових досліджень та участь у студентських конференціях, конкурсах та брейн-рингах з питань розвитку національної та світової економіки;
 • навчання у Школі молодіжного підприємництва НаУОА щодо започаткування власної справи;
 • поєднання працевлаштування та навчання за індивідуальним графіком після закінчення 3 курсу;
 • заняття улюбленим видом спорту: футболом, тенісом, баскетболом, шейпінгом, волейболом, степ-аеробікою тощо;
 • вдосконалення лідерських здібностей у студентських органах самоврядування та багато іншого.

Перелік  обов’язкових для вивчення навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Англійська мова, Історія УкраїниФілософіяУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)Основи педагогіки та психології, історія української культури та Острозької академії;
цикл професійної підготовки: Англійська мова (за професійним спрямуванням), Політекономія, МікроекономікаМакроекономікаІсторія економічних вченьВища математикаТеорія ймовірностей та математична статистикаЕкономіко-математичне моделювання,  Сучасні інформаційні технології, Економіка підприємства, Менеджмент, Маркетинг, Гроші і кредит, ФінансиБухгалтерський облікСтатистика, Економічна кібернетикаДослідження операційМоделювання економікиПрогнозування соціально-економічних процесівСистеми прийняття рішень, Інформаційні системи і технології в управлінні, Прикладні моделі економічних процесів, Управління проектами інформатизації, Математична логіка, Економетричний аналіз, Курсова робота.

 

Перелік та зміст навчальних дисциплін за вибором студента:

цикл загальної підготовки:

цикл професійної підготовки «Блок 1»:

 • Основи програмування, Big data для бізнесу,
 • WEB-дизайн та WEB-програмування
 • Проектування та розробка інформаційних систем,
 • Об’єктно-орієнтоване програмування,  
 • Методи та системи штучного інтелекту (Artificial intelligence),
 • Моделі та структури даних,
 • Управління підприємством на платформі 1С,
 • Фінанси підприємств,
 • Управління якістю,
 • Логістика,
 • Основи галузевого та конкурентного аналізу,
 • Ризик-менеджмент,
 • Фінансові ринки та ринки криптовалют.

цикл професійної підготовки «Блок 2»:

 • Основи програмування, Big data для бізнесу,
 • WEB-дизайн та WEB-програмування,
 •  Контент-маркетинг,
 • Основи цифрового маркетингу,
 • Маркетинг у соціальних мережах,
 • Управління проектами розвитку підприємств,
 • Управління підприємством на платформі 1С,
 • Фінанси підприємств,
 • Управління якістю,
 • Логістика,
 • Основи галузевого та конкурентного аналізу,
 • Ризик-менеджмент, Фінансові ринки та ринки криптовалют.

Вас можуть також зацікавити такі спеціальності: міжнародні фінанси, державні та корпоративні фінанси, економічна кібернетика, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, цифровий маркетинг.

Контактна особа:

Олександр Миколайович Новоселецький

(067) 745-52-64

oleksandr.novoseletskyy@oa.edu.ua 

Скачати відео

Відгуки випускників

5 років навчання в Острозькі академії – це значний крок вгору, найперше в саморозвитку і самовдосконаленні. Я впевнена в тому, що ми, випускники Острозької академії, одні з найкраще підготованих спеціалістів в Україні. Острозька академія – дійсно заклад європейського рівня! Цінність навчання в ОА – це здобуття практичних навичок в результаті реалізації різних проектів з профільних дисциплін; навчання працювати в команді; перейняття досвіду в кваліфікованих викладачів (окремо хочу відзначити Ковальчука Віталія Миколайовича) і ін. Методика навчання в НаУОА дещо відрізняється від традиційних українських ЗВО, і, я думаю, що це велика перевага ОА. Крім того, ОА виховує не тільки кваліфікованих спеціалістів, але і Людей духовних і елітних! Я вірю в те, що Острозька академія в майбутньому матиме основне значення в освіті не тільки України, а й Європи, як мінімум.

Кушнір Євгенія
спеціаліст з контекстної реклами “Авто7” (м.Луцьк)
Рік випуску – 2015


Неймовiрний свiт економiчних взаємозв’язкiв та залежностей, математичних методiв, iнформацiйних систем вiдкрила для мене економiчна кiбернетика. Ця спецiальнiсть дає безлiч можливостей для саморозвитку, реалiзацiї власних наукових та iнвестицiйних iдей. Економiчна кiбернетика в ОА – стимул iнтелектуального та духовного розвитку, а отже – запорука успiшного майбутнього!

Кава Ольга
економіст-аналітик  ПрАТ «ВФК»
Рік випуску – 2014


Спеціальність «Економічна кібернетика» – спочатку невідомість, невизначеність та ризик, а в майбутньому – вир цікавих знань та насправді актуальна і перспективна професія.

Кмитюк Тетяна
економіст-аналітик
Рік випуску – 2011


В Острозькій академій на економічній кібернетиці готують універсальних солдат для найпрогресивнішого фронту України. За ІТ-економістами майбутнє. ОА готує тих, хто його творить вже сьогодні!

Дубровик-Рохова Алла
редактор відділу економіки всеукраїнської газети «День»
Рік випуску – 2010


Перші 2 роки я не розумів коли ж почнеться кібернетика, завжди приходилось вчити лише економіку. Лише на третьому курсі стало зрозуміло що нам дали інформацію, якою ми будемо “гратися” за допомогою кібернетики. Ця спеціальність навчила мене правильно організовувати робочий процес та оптимізовувати ресурси власних сил і часу. Тому я, як і мої колеги-випускники, можу дозволити собі працювати одночасно в декількох великих компаніях приділяючи цьому не більше 10 годин на добу. Саме завдяки їй тепер не я шукаю роботу, а робота шукає мене, і з кожним днем усе краща і краща. Економічна кібернетика – це спеціальність, яка навчає правильно, а головне вигідно жити та розвиватися як професійно, так і особистісно.

Місай Володимир
інженер-програміст Argo Software Engineering, веб-дизайнер ТОВ “Автоград” та ТОВ “Експерт Трейд”
Рік випуску – 2015