Правила прийому до Національного університету «Острозька академія» в 2016 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра.

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів).

Додаток 7. Вага бала за особливі успіхи

Додаток 8. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Додаток 9. Перелік секцій відповідно до спеціальностей, на які при вступі до Національного університету «Острозька академія» за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України

Додаток 10. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Острозька академія» в 2016 році.

Додаток 11. Положенняпро приймальну комісію Національного університету «Острозька академія».

Додаток 12. Положення про Апеляційну комісію Національного університету «Острозька академія».

Додаток 13. Правила прийому до аспірантури Національного університету «Острозька академія» у 2016 році.

Зміни до правил прийому до Національного університету “Острозька академія” в 2016 році.