Для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» обов’язковим є подання до приймальних комісій результатів єдиного фахового вступного випробування.

Вступники можуть подати не більше п’яти заяв.

Для вступу за спеціальністю 081 «Право» – бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:

  • перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення; логічне мислення
  • другий блок – тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право
  • третій блок – тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова)

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до Положення.

При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року, та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

Строки прийому документів

Етапи вступної компанії (денна та заочна форма навчання)
Прийом документів до приймальних комісій з 12 по 25 липня
Прийом документів до приймальних комісії для вступників на основі ступеня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю з 12 по 17липня
Додаткові вступні випробування у ВНЗ для вступників на основі ступеня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю з 18 по 20 липня
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами єдиного фахового вступного випробування та /або вступних іспитів не пізніше 12 год. 00 хв. 29 серпня
Зарахування на навчання за державним замовленням не пізніше 05 вересня
Зарахування на навчання за кошти фізичних / юридичних осіб не пізніше 10 вересня, 25 вересня

Минулорічний тестовий зошит та відповіді

Зразки тестових завдань-2017