Кафедра релігієзнавства і теології НаУ «Острозька академія» у 2016 році проводить олімпіаду з релігієзнавства на тему: «Видатні релігійні діячі твого краю».

До участі в олімпіаді запрошуємо учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл, учнів професійно-технічних училищ та студентів ВНЗ, переможців відповідних шкільних та регіональних предметних олімпіад, які вивчають предмети духовно-морального спрямування: «Етика», «Основи християнської етики», «Етика: духовні засади», «Людина і світ».

Метою олімпіади є підвищення інтересу школярів до релігієзнавчих питань; залучення учнів до вивчення курсів духовно-морального спрямування, виховання всебічно розвинутої особистості.

Олімпіада проводиться в два етапи:

  1. Написання есе.
  2. Захист роботи.

Подання матеріалів (твір-роздум, есе, наукова робота) та заявок на участь у конкурсі до 1 грудня 2016 року. Після  опрацювання робіт, учасники найкращих робіт будуть запрошені для їх захисту до університету.

Захист робіт відбудеться о 10 год. 8 грудня 2016 року на базі кафедри релігієзнавства і теології Національного університету «Острозька академія»

Вимоги до  написання есе:

  1. Підпис творчої роботи: прізвище, ім’я автора; клас; повна назва школи; область; країна (Шевченко Петро, 11 клас, Дрогобицька гімназія, Львівська область, Україна).
  2. Есе, лист, соціальний проект оформити в редакторі Microsoft Word; шрифт Times New Roman; розмір шрифту – 14; інтервал – 1,5; поля: ліве, праве, верхнє і нижнє – 20 мм:
  3. Роботу надсилати в друкованому вигляді (1 прим.) звичайною поштою.
  4. Електронний варіант надсилати на e-mail: oksanamv1@ukr.net
  5. Презентацію виступу бажано підготувати в Power Point.

Учасники олімпіади отримають сертифікат про участь, переможці отримають грамоти та заохочувальні призи.

 Адреса:

  • Кафедра релігієзнавства Національного університету «Острозька академія», вул.Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська область, 35800.
  • E-mail: kafedra.rt@oa.edu.ua

Координатор  олімпіади:

Альошина Оксана Анатоліївна

доцент кафедри релігієзнавства і теології Національного університету «Острозька академія»

(067)49-16-236